Bezpłatna wiedza prawna

Umowa spółki komandytowej

Tworzenie umowy spółki komandytowej

Spółkę komandytową zakłada się, gdy role wspólników są jasno określone – jeden aktywnie angażuje się w jej prowadzenie, drugi z kolei nie prowadzi spraw spółki. Komplementariusz odpowiada zatem za bieżące prowadzenie spraw spółki, a komandytariusz nie ma takiego uprawnienia – nie zajmuje się prowadzeniem spraw spółki. Role te, jak również wiele innych kwestii związanych z działalnością spółki, należy zawrzeć w umowie. Czytaj dalej, a dowiesz się, co musi obejmować umowa spółki komandytowej i jakie informacje warto w niej zamieścić oraz jak pomoże Ci w tym nasza kancelaria!

Spółka komandytowa – umowa jako najważniejszy dokument regulujący funkcjonowanie firmy

Aby mogła powstać spółka komandytowa, potrzebnych jest co najmniej dwóch wspólników, którzy pełnią wspomniane już role. Jest to warunek konieczny i bez jego spełnienia nie ma mowy o istnieniu tej formy prowadzenia działalności. Wspólników może być oczywiście więcej. Ich obecność oraz role należy określić w umowie. A jak wygląda umowa spółki komandytowej? Wzór uproszczonego dokumentu znajdziesz w systemie S-24 – skorzystasz z niego, jeśli zakładałeś spółkę za pośrednictwem tego portalu. Zawiera on wszystkie dane wymagane do rozpoczęcia prowadzenia spółki, a mianowicie:

 • nazwę – co ważne, musi znaleźć się w niej nazwa lub nazwisko komplementariusza, dzięki czemu osoby zainteresowane bez trudu zidentyfikują, kto odpowiada za rozwój spółki i jej zobowiązania,
 • adres siedziby,
 • przedmiot działalności,
 • wkłady wniesione przez wspólników wraz z ich wyceną,
 • wysokość sumy komandytowej – określa ona graniczną wartość pieniężną, do jakiej komandytariusz odpowiada za zobowiązania spółki. Jeśli w spółce jest więcej niż jeden komandytariusz, wtedy sumę należy ustalić dla każdego z nich oddzielnie.

Poza tym, co powinna zawierać umowa spółki komandytowej – a więc wspomnianymi danymi, które są obligatoryjne i nie może ich zabraknąć w tym dokumencie – istnieje szereg kwestii, jakie można i warto umieścić w umowie. Masz taką możliwość, jeśli tworzyłeś spółkę komandytową u notariusza – wtedy umowę spersonalizujesz zgodnie z indywidualnymi potrzebami wynikającymi ze specyfiki prowadzonej działalności. Nasza kancelaria z chęcią Ci w tym pomoże – mamy wieloletnie doświadczenie w zakładaniu spółek, tworzymy dla nich umowy zabezpieczające interesy wspólników oraz regulujące newralgiczne kwestie związane z funkcjonowaniem firmy.

Umowa spółki komandytowej – forma notarialna – co warto w niej umieścić?

Jeżeli uproszczony wzór umowy spółki komandytowej dostępny w portalu S-24 okazuje się niewystarczający, masz szansę stworzyć własny dokument zawierający interesujące Cię kwestie. Z naszego doświadczenia wynika, że częstymi zapisami dodatkowymi, które zawiera umowa komandytowa, są:

 • uregulowanie kwestii przeniesienia ogółu praw i obowiązków wspólnika – sprzedaży udziałów – w umowie można określić, czy takie zjawisko jest dopuszczalne, a jeśli tak, to na jakich warunkach,
 • określenie warunków wstępowania nowych wspólników do spółki komandytowej,
 • ewentualność zmiany ról komandytariusza i komplementariusza,
 • sposoby likwidacji spółki,
 • uregulowanie kwestii spadkowych i konsekwencji śmierci wspólnika,
 • sposób podejmowania uchwał w spółce 
 • określenie udziałów w zyskach i stratach.

Wszystkie wspomniane kwestie i ich ewentualne umieszczenie w dokumencie, jakim jest umowa spółki komandytowej, wynikają z indywidualnych potrzeb wspólników – w naszej kancelarii weryfikujemy zasadność ich zamieszczania w umowie, a także podpowiadamy, jakie inne aspekty warto uregulować, aby uniknąć komplikacji czy problemów w trakcie prowadzenia spółki, wprowadzania zmian w jej funkcjonowaniu lub w przypadku likwidacji.

Zastanawiasz się, jak wygląda umowa spółki komandytowej? Wzór uproszczony – dostępny w portalu S-24 oraz indywidualnie skonstruowany dokument notarialny mogą się od siebie znacznie różnić, dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie tabelę przedstawiającą zestawienie podstawowych i obowiązkowych informacji oraz tych, które mogą, lecz nie muszą znaleźć się w umowie.

Obowiązkowe informacje wymagane w umowie spółki komandytowejDane, które można i warto zamieścić w umowie spółki komandytowej
– Firma – nazwa, pod którą spółka prowadzi swoją działalność. Musi zawierać nazwisko jednego lub kilku komplementariuszy wraz z dopiskiem: „spółka komandytowa” lub skrótem: „sp. k”.
– Przedmiot działalności – to, czym zajmuje się spółka.
– Określenie wkładów wniesionych przez wspólników wraz z wyceną ich wartości – wkład musi być przydatny dla funkcjonowania spółki i mogą być nim dobra materialne, prawa własności i użytkowania, wykonywana praca, umiejętności czy świadczenie usług.
– Wysokość sumy komandytowej – stanowi ona istotny element umowy spółki komandytowej, jest bowiem gwarantem dla wierzycieli spółki, że zobowiązania wobec nich zostaną spłacone, a także dla komandytariusza, który odpowiada za zobowiązania spółki do podanej kwoty.
– Kwestie regulujące zmianę umowy spółki – jeśli umowa nie stanowi inaczej, zmiany w niej można wprowadzić wyłącznie za zgodą wszystkich wspólników.
– Regulacje dotyczące przyjęcia do spółki nowego wspólnika.
– Możliwości w zakresie sprzedaży udziałów lub przeniesienia ich na inną osobę w formie darowizny.
– Określenie udziału w zyskach i stratach.
– Sposób likwidacji spółki komandytowej.
– Działanie po śmierci wspólnika – kwestie dziedziczenia praw i obowiązków.
– Sprawy związane z podejmowaniem uchwał i wartością głosów poszczególnych wspólników.

Zastanawiasz się, czy podstawowa forma umowy spółki komandytowej jest wystarczająca w Twoim przypadku, czy może jednak warto ingerować w uproszczony wzór i stworzyć własny dokument, zoptymalizowany pod kątem indywidualnych potrzeb danej spółki? Zgłoś się do nas – w kancelarii CMM podpowiemy, jakie zapisy powinieneś zawrzeć w umowie swojej spółki i z chęcią stworzymy dla Ciebie taki dokument.

Spółka komandytowa – umowa i jej rola w przypadku śmierci wspólnika

Warto zastanowić się, jakie kwestie powinna regulować i doprecyzowywać umowa. Spółka komandytowa to specyficzna forma prowadzenia działalności, w której konsekwencje śmierci wspólnika zależą od pełnionej przez niego roli – jeśli umrze komandytariusz, spadkobiercy mogą wskazać osobę, która będzie wypełniać jego prawa. Poważniejsze skutki okazuje się mieć śmierć komplementariusza, ponieważ – jeśli umowa nie stanowi inaczej, po jego śmierci następuje rozwiązanie spółki. Aby tego uniknąć, należy zadbać o umieszczenie stosownych zapisów w umowie spółki komandytowej.

FAQ: Umowa spółki komandytowej.
Najczęściej zadawane pytania

Czy umowa spółki komandytowej może być zawarta przez internet?

Tak, jeśli zakładasz spółkę komandytową za pośrednictwem portalu S-24, znajdziesz tam wzór dokumentu – jego wypełnienie jest bardzo łatwe, jednak pamiętaj, że jest to uproszczony schemat obejmujący jedynie wymagane dane.

Czy można skonstruować umowę spółki komandytowej samodzielnie?

Jeśli uważasz, że dostępna w systemie S-24 umowa spółki komandytowej nie spełnia potrzeb Twojej firmy w zakresie regulacji istotnych kwestii, zgłoś się do naszej kancelarii – wiemy, jak zoptymalizować ten dokument zgodnie z indywidualnymi wymaganiami każdej spółki, aby zadbać o interesy wszystkich wspólników.

Czy umowa spółki komandytowej może zwolnić wspólnika z obowiązku wniesienia wkładu?

Nie – wniesienie wkładu do spółki komandytowej jest obowiązkiem każdego ze wspólników i żaden zapis w umowie tego nie zmienia.

Umowa spółki komandytowej – wzór w portalu S-24 czy u notariusza – które rozwiązanie jest lepsze?

Każde z nich ma swoje zalety – korzystając ze wzoru dostępnego w systemie S-24, nie musisz składać wizyty w kancelarii notarialnej, tym samym ograniczasz koszty i czas podpisywania umowy. Decydując się jednak na umowę w formie aktu notarialnego, masz szansę indywidualnie ją zmodyfikować i zoptymalizować zgodnie z konkretnymi potrzebami spółki.

BLOG KANCELARII

Zobacz również

E-mail:
kancelaria@cmm-kp.pl