Bezpłatna wiedza prawna

Udziały w spółce z o.o. a majątek małżonków

Udziały w spółce z o.o. a podział majątku po rozwodzie

Zawierając związek małżeński, nikt nie myśli o rozwodzie, mało kto zastanawia się też nad wpływem małżeństwa na podejmowane decyzje biznesowe. Okazuje się jednak, że warto pochylić się nad tym tematem, ponieważ niezabezpieczenie swoich interesów jako przedsiębiorcy może wygenerować sporo komplikacji w przyszłości. Właśnie dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie artykuł, z którego dowiesz się, czy udziały w spółce z o.o. wchodzą w skład majątku wspólnego, jak wpływa rozwód wspólnika spółki z o.o. na dalsze prowadzenie firmy i jak przeprowadzić podział udziałów w spółce z o.o. po rozwodzie. Czytaj dalej, a poznasz odpowiedzi na nurtujące Cię pytania!

Udziały w spółce z o.o. a podział majątku po rozwodzie – to warto wiedzieć

To, jak związek małżeński wpłynie na posiadanie udziałów w spółce przez małżonków, zależy przede wszystkim od momentu, kiedy te udziały są obejmowane. Jeśli przed małżeństwem, wchodzą one w skład majątku osobistego i są własnością wyłącznie tej osoby, która je objęła. Co, jednak jeśli w momencie, gdy powstaje spółka z o.o., małżeństwo już jest zawarte? Wtedy najczęściej udziały wchodzą w skład majątku wspólnego i stają się własnością obojga małżonków. Można to zmienić, podpisując umowę majątkową małżeńską, czyli tak zwaną intercyzę, wskutek czego każdy z małżonków będzie dysponował odrębnym majątkiem osobistym. Podpisywanie intercyzy daje spore możliwości modyfikowania zależności finansowych pomiędzy małżonkami. Poza typową rozdzielnością majątkową, na skutek  której każdy posiada odrębny od drugiego małżonka majątek, istnieje kilka innych opcji:

  • rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków – polegająca na wyrównaniu wartości majątków (dorobków) w przypadku gdy są one nierówne, dzięki czemu zabezpieczony jest los małżonka, którego wzrost wartości majątku jest mniejszy (np. z powodu braku zarobkowania w czasie opieki nad dziećmi lub choroby);
  • umowy poszerzające wspólność majątkową – w niektórych przypadkach podpisywana jest umowa o rozszerzenie wspólności majątkowej, do której można włączyć element majątku, który wcześniej należał majątku osobistego.

Jeżeli planujesz objąć udziały w spółce z o.o. i chcesz uniknąć potencjalnych komplikacji, które mogą pojawić się na przykład po rozwodzie, koniecznie zadbaj o skonstruowanie odpowiedniej umowy spółki. Jako doświadczona kancelaria wiemy, jak skutecznie zabezpieczyć interesy Twoje – jako wspólnika – i Twojego małżonka, aby nie został obarczony ryzykiem ponoszenia odpowiedzialności za ewentualne długi firmy.

Udziały w spółce z o.o. a małżeństwo – to ma znaczenie!

Żeby w przejrzysty sposób przedstawić wpływ małżeństwa na prawo małżonków do udziałów w spółce z o.o., przygotowaliśmy dla Ciebie poniższą tabelę. Obrazuje ona, od czego zależy podział udziałów w przypadku ewentualnego rozwodu. Znaczenie ma przede wszystkim to, w jakim momencie życia obejmujesz udziały w spółce (czy przed zawarciem związku małżeńskiego, czy w trakcie jego trwania), a także to, z jakiego majątku je finansujesz.

Objęcie udziałów przed zawarciem związku małżeńskiegoObjęcie udziałów po zawarciu związku małżeńskiego
Udziały wchodzą w skład majątku osobistego – współmałżonek nie ma praw do dysponowania nimi.Finansowanie z majątku osobistegoFinansowanie z majątku wspólnego
Jeśli masz rozdzielność majątkową lub pokrywasz zakup udziałów z pieniędzy wchodzących w skład majątku osobistego (np. otrzymanych w drodze darowizny lub w spadku), udziały stanowią część Twojego majątku osobistego i współmałżonek nie ma praw do dysponowania nimi.Udziały stają się częścią majątku wspólnego, jednak – co ważne – tylko jeden małżonek jest wspólnikiem spółki. Może to generować spore komplikacje w przypadku ewentualnego rozwodu.

Jak widzisz, istnieje kilka możliwości, dlatego warto rozważyć je jeszcze przed przystąpieniem do spółki jako wspólnik.

Rozwód a udziały w spółce z o.o. – co możesz zrobić?

Po rozwodzie  przeprowadzany jest podział majątku wspólnego – jeśli udziały w spółce z o.o. wchodzą w jego skład, domyślnie każdy z małżonków staje się właścicielem połowy z nich. Można je wycenić i odkupić od współmałżonka, który nie jest wspólnikiem spółki, jednak generuje to dodatkowe koszty i stres. Na szczęście istnieje sposób, aby tego uniknąć, nawet jeśli nie zdecydowałeś się na rozdzielność majątkową. Podczas zakładania spółki warto zadbać o właściwie skonstruowaną umowę spółki. Może ona stanowić, że – nawet jeżeli udziały w spółce z o.o. wchodzą w skład majątku wspólnego – nie ma możliwości wstąpienia małżonka do spółki. Taką umowę da się zawrzeć jedynie u notariusza i dzięki niej oddziela się uprawnienia korporacyjne od uprawnień związanych z podziałem majątku.

Warto zaznaczyć, że prowadzenie spółki z o.o. – jak w przypadku każdego rodzaju biznesu – generuje różne ryzyka, zatem ustalenie rozdzielności majątkowej pełni też funkcję ochronną przed ewentualnymi długami i zabezpiecza interesy osoby niebędącej wspólnikiem. W kancelarii CMM wiemy, jak skonstruować umowę spółki, aby zminimalizować komplikacje, które mogą pojawić się podczas rozwodu i doradzamy naszym klientom najbardziej trafne w ich sytuacji rozwiązania.

FAQ: Udziały w spółce z o.o. a majątek małżonków.
Najczęściej zadawane pytania

Czy można założyć spółkę z o.o., będąc małżeństwem?

Tak – nie ma żadnych prawnych przeciwwskazań do tego, aby założona została spółka z o.o. przez małżonków tj. żeby oboje małżonkowie stali się wspólnikami spółki.

Czy dywidenda pochodząca z działalności spółki z o.o. w przypadku wspólności małżeńskiej trafia do majątku wspólnego?

Tak. Zarówno udziały objęte w trakcie małżeństwa, jak i pochodzące z nich zyski stają się częścią majątku wspólnego.

Jakie prawa ma małżonek wspólnika w spółce z o.o.?

Jeśli udziały zostały nabyte ze środków pochodzących z majątku wspólnego, będąc małżonkiem wspólnika, ma się prawa majątkowe – oznacza to, że zyski generowane przez działalność spółki zasilają wspólny majątek. Małżonek wspólnika nie staje się jednak dodatkowym wspólnikiem, nie ma też wpływu na funkcjonowanie firmy, a jeżeli zostało to zabezpieczone odpowiednią umową, nie może stać się jej wspólnikiem.

Jak odbywa się podział udziałów w spółce z o.o. po rozwodzie?

W przypadku rozwodu majątek wspólny należy podzielić – udziały w spółce z o.o. będące jego częścią zostaną wycenione, a małżonek niebędący wspólnikiem otrzyma za nie stosowną zapłatę.

BLOG KANCELARII

Zobacz również

E-mail:
kancelaria@cmm-kp.pl