Bezpłatna wiedza prawna

Dokapitalizowanie spółki z o.o.

Wszystko na temat dokapitalizowania spółki z o.o.

Zakładając spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, każdy ze wspólników jest zobowiązany do wniesienia swojego wkładu na pokrycie kapitału zakładowego. Jego łączna wysokość to minimum pięć tysięcy złotych – składa się na to zarówno gotówka, jak i inne wartości majątkowe wnoszone do spółki, które posiadają tak zwaną zdolność aportową (np. ruchomości, autorskie prawa majątkowe). Oświadczenie o posiadaniu takiego kapitału jest obligatoryjne w procedurze rejestrowania  spółki z o.o.. Oczywiście są to pieniądze pozostające w stałym obrocie i spółka może z nich korzystać, aby rozwijać swoją działalność. Co, jednak jeśli kapitału zaczyna brakować i firma potrzebuje dodatkowego zastrzyku pieniężnego? Wtedy następuje dokapitalizowanie spółki z o.o. – sprawdź, na czym ono polega i jak dofinansować spółkę z o.o.!

Jak dokapitalizować spółkę z o.o.? Poznaj sposoby dokapitalizowania w spółce!

Istnieje kilka sposobów na dofinansowanie spółki – niosą one za sobą różne skutki prawno-podatkowe i wiążą się z indywidualnymi zaletami i wadami, które przedstawimy w dalszej części artykułu. Nasza kancelaria z chęcią doradzi, jak dokapitalizować spółkę z o.o. w danym przypadku i które z dostępnych rozwiązań sprawdzi się w konkretnej sytuacji. Przed podjęciem ostatecznej decyzji warto przeanalizować dostępne możliwości, aby mieć pewność, że wybiera się najkorzystniejszą alternatywę. Wśród najczęściej stosowanych dróg wymienia się:

  • pożyczkę od wspólnika – pożycza on określoną sumę pieniężną swojej własnej spółce, co wiąże się z szeregiem zalet dla obu stron. Przede wszystkim taka forma dofinansowania spółki jest zwrotna, w dodatku wiąże się z pewnym zyskiem dla wspólnika, ponieważ od pożyczki naliczane są odsetki kapitałowe zgodnie z ustalonym oprocentowaniem. Wspólnik jako pożyczkodawca czerpie też korzyści z wykorzystania pożyczki przez spółkę, która – inwestując i obracając nimi – zarabia. Warto też zwrócić uwagę na zalety podatkowe – sama kwota pożyczki nie podlega opodatkowaniu podatkiem  PCC. Opodatkowane są jedynie odsetki (podatkiem PIT), które dla wspólnika są przychodem kapitałowym. Analizie podatkowej podlegać będzie czy odsetki te będą kosztem uzyskania przychodu dla spółki.a;
  • pożyczkę z zewnętrznego źródła – przebiega ona na podobnych zasadach, jak dokapitalizowanie spółki przez wspólnika, z tą różnicą, że inwestorem jest podmiot niezwiązany z firmą, inwestor zewnętrzny, bank czy specjalny fundusz wspierający rozwój biznesu. W tym przypadku tworzy się nieco bardziej skomplikowane umowy, które muszą uwzględniać rozbudowany system zabezpieczeń zwrotu pożyczki. Z pewnością przyda się wsparcie prawnicze, aby zadbać o interesy obu stron i nie pominąć żadnych istotnych kwestii podczas tworzenia i podpisywania umowy;
  • dokapitalizowanie spółki z o.o. przez podwyższenie kapitału zakładowego – zgodnie ze schematem przewidzianym przez kodeks spółek handlowych  może on przebiegać w uproszczonej formie, gdy każdy ze wspólników wnosi proporcjonalny wkład w gotówce – wtedy parytet wspólników nie ulega zmianie, ich grono również pozostaje takie samo, a jeśli umowa spółki dopuszcza takie rozwiązanie, nie jest konieczne jej modyfikowanie umowy spółki ani wizyta u notariusza. Staje się ona jednak niezbędna, jeśli w wyniku dofinansowania spółki wchodzi do niej nowy wspólnik, wkładem jest nieruchomość lub w efekcie podwyższenia zmienia się proporcja posiadanych udziałów przez poszczególnych wspólników. Warto też pamiętać, że takie sposoby dokapitalizowania w spółce wiążą się z obowiązkiem zapłacenia podatku PCC;
  • wykorzystanie kapitału zapasowego – każda spółka dysponuje kapitałem rezerwowym, który można wykorzystać w celu finansowania jej działalności.

Sposoby dokapitalizowania w spółce – sprawdź, który wybrać!

Skoro wiesz już, co to jest dokapitalizowanie spółki i jak można je zrealizować, sprawdź zestawienie zalet i wad poszczególnych rozwiązań – pomoże Ci ono podjąć właściwą decyzję i wybrać drogę optymalną w przypadku Twojej spółki. A jeśli masz wątpliwości i nie wiesz, z jakiej formy dofinansowania skorzystać, zgłoś się do nas – nasza kancelaria służy doradztwem i wsparciem prawnym!

Zalety Wady
Pożyczka od wspólnikazwrotna forma finansowania – wspólnik zarabia na odsetkach i odzyskuje zainwestowane pieniądze, czerpie też korzyści z rozwoju spółki,pełna kontrola nad sposobami wykorzystania pożyczonych pieniędzy i wpływ na ich zagospodarowanie w spółce, podatkowi dochodowemu podlegają wyłącznie odsetki, pożyczka jest zwolniona z podatku PCC,łatwość podpisania umowy – można zrobić to elektronicznie i jest to prosty dokument zawierający informacje dotyczące kwoty pożyczki, terminów zwrotu i oprocentowania – może być elastycznie modyfikowany i aneksowanyjeśli pożyczkodawca jest członkiem zarządu spółki, niezbędne jest zwołanie zgromadzenia wspólników i podjęcie uchwały w sprawie pożyczki oraz zaangażowanie pełnomocnika do zawarcia umowy,jeżeli pożyczki udziela wspólnik jednoosobowej spółki z o.o., konieczna jest wizyta u notariusza
Pożyczka od inwestora zewnętrznegoróżnorodność możliwości – istnieje wiele opcji  dofinansowania spółki przy wsparciu inwestorów zewnętrznych, spółka może więc wybrać najkorzystniejszą dla siebie ofertęumowy pożyczkowe są w tym przypadku bardziej skomplikowane – trzeba opracować system zabezpieczeń zwrotu, często niezbędne okazuje się zaangażowanie kancelarii prawnej, która zadba o ochronę interesów spółki
Dokapitalizowanie według schematu przewidzianego przez kodeks spółek handlowychmożliwość skorzystania z uproszczonej drogi dofinansowania spółki – proporcjonalny wkład gotówkowy pozwala na uniknięcie zbędnych formalnościkonieczność skorzystania z usług notariusza, jeśli wskutek dokapitalizowania spółki wchodzi do niej nowy wspólnik lub wkładem jest na przykład nieruchomość,opodatkowanie PCC od podniesienia kapitału zakładowego
Wykorzystanie kapitału zapasowegoswoboda w korzystaniu z zasobów zgromadzonych na kapitale rezerwowym, brak opodatkowania różnicy między kapitałem zakładowym a zapasowym

Dokapitalizowanie spółki – na czym polegają dopłaty do spółki wynikające z zapisów umowy spółki?

Już na etapie tworzenia umowy można zadbać o dokapitalizowanie spółki z o.o. w formie dopłat do kapitału – wystarczy zawrzeć w niej odpowiednie zapisy nakładające na wspólników obowiązek dofinansowania spółki po upływie określonego czasu od jej powstania. Jest to swego rodzaju narzędzie gwarantujące rozwój działalności – bez niego wspólnicy sami decydują, czy dofinansowywać firmę, co może wiązać się z komplikacjami i różnicą zdań, a co za tym idzie – negatywnie wpłynąć na dalsze losy spółki. Nasza kancelaria tworzy umowy spółek i z chęcią doradza klientom najkorzystniejsze rozwiązania, również w kwestii zapisów umieszczanych w tych dokumentach.

FAQ: Dokapitalizowanie spółki z o.o.
Najczęściej zadawane pytania

Co to znaczy dokapitalizować?

Dokapitalizowanie spółki z o.o. to inaczej jej dofinansowanie, czyli zwiększenie kapitału w celu umożliwienia rozwoju firmy.

Czy dopłaty do kapitału zgłasza się do KRS?

Jeśli dokapitalizowanie spółki z o.o. następuje wskutek pożyczki lub dopłat od wspólników do kapitału rezerwowego, nie jest konieczne zgłaszanie tego faktu do KRS. Staje się to jednak obowiązkowe, jeśli podwyższeniu ulega kapitał zakładowy, a także wtedy, gdy dofinansowanie spółki wiąże się ze zmianami w jej strukturze osobowej (na przykład pojawia się w niej nowy wspólnik).

Jak zaksięgować dokapitalizowanie spółki?

Dopłaty do spółki są przeważnie księgowane na kapitał rezerwowy.

Czy wspólnik może pożyczyć pieniądze swojej spółce?

Tak – jest to często wybierane rozwiązanie z uwagi na płynące z niego zalety (zwrot zainwestowanych pieniędzy, brak skomplikowanych formalności, brak podatku PCC).

Jak pożyczyć pieniądze spółce?

Wystarczy określić wysokość pożyczki i spisać prostą umowę, w której zawarte będą informacje dotyczące kwoty, oprocentowania i terminu zwrotu. Co ważne, taki dokument można modyfikować i aneksować zgodnie ze zmieniającymi się możliwościami finansowymi spółki, jest to zatem elastyczne i wygodne rozwiązanie.

Jakie są inne sposoby dokapitalizowania w spółce?

Poza pożyczkami od wspólników spółka może też skorzystać ze wsparcia finansowego ze źródeł zewnętrznych – kredytów bankowych, leasingów, finansowania z dotacji. Możliwe jest też dofinansowanie z czystego zysku wypracowanego przez spółkę.  

BLOG KANCELARII

Zobacz również

E-mail:
kancelaria@cmm-kp.pl