DLACZEGO MY?

Windykacja

Potrzebne Ci wsparcie w windykacji długów?
Zajmiemy się tym dla Ciebie!
Jedną z naszych usług jest doradztwo windykacyjno-prawne we Wrocławiu, w którego realizacji opieramy się na kompleksowej wiedzy prawniczej. Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie, dobierając dostępne narzędzia prawne zgodnie z konkretnymi potrzebami i możliwościami egzekucji zadłużenia. W zakresie windykowania roszczeń pieniężnych udzielamy pomocy prawnej wierzycielom oraz dłużnikom.

Jakie korzyści otrzymasz, korzystając z prawnej windykacji długów?

indywidualne podejście do każdej sprawy,
dobór narzędzi prawnych dla maksymalizacji skuteczności działań windykacyjnych,
kompleksowe wsparcie prawne w procesie odzyskiwania należności – w tym również udział w rozprawach sądowych i reprezentacja klienta podczas konfrontacji z dłużnikami,
jeśli to Ty jesteś stroną zadłużoną – monitorowanie czynności komornika i wnoszenie ewentualnych środków zaskarżenia, w tym skargi na czynności komornika,
szeroki zakres usług dodatkowych.

Czy usługa jest dla Ciebie?
Usługę windykacji kierujemy do klientów, którzy:

otrzymali wezwanie do zapłaty i są na etapie prowadzenia korespondencji przedprocesowej,
dążą do zawarcia ugody z wierzycielami,
są stronami postępowań sądowych i oczekują reprezentacji w sądzie przez pełnomocnika,
prowadzą firmy, w których nastąpiły problemy z terminową spłatą faktur.

blank

Co otrzymasz w ramach usługi?

WSPARCIE EGZEKUCYJNE

Wsparcie podczas czynności egzekucyjnych z komornikiem

WSPARCIE WINDYKACYJNE

Kompleksowe wsparcie w procesie windykacyjnym wymagającym wiedzy prawniczej

CZYNNOŚCI PRZEDSĄDOWE

Sporządzenie wezwania do zapłaty, uczestnictwo w spotkaniach ugodowych

POMOC

Pomoc w osiągnięciu porozumienia z wierzycielami

REPREZENTACJA

Reprezentacja w sądzie – wniesienie pozwu o zapłatę i udział w procesie sądowym aż do prawomocnego zakończenia sprawy

DLACZEGO MY?

Prawo windykacyjne na terenie Wrocławia – przepisy, na których bazujemy

Windykacja długów rozpoczyna się od czynności przedsądowych, takich jak wezwanie do zapłaty lub uczestnictwo w negocjacjach ugodowych. Na etapie sądowym zapewniamy wierzycielom kompleksową usługę – od wniesienia pozwu o zapłatę, przez uczestnictwo w całym procesie sądowym aż do jego prawomocnego zakończenia. Reprezentujemy klientów w postępowaniu egzekucyjnym przed komornikiem. Współpracujemy z kancelariami komorniczymi w całej Polsce, których doświadczenie pozwala na pełną kontrolę nad Twoją sprawą.

Możesz skorzystać z naszego wsparcia również wtedy, gdy to Ty jesteś stroną zadłużoną i chcesz jak najkorzystniej rozwiązać swoją sytuację. Dłużnikom pomagamy w zbadaniu zasadności skierowanego przeciw nim roszczenia, sporządzamy sprzeciwy lub zarzuty od nakazów zapłaty, apelacje, zażalenia, skargi na czynności komornika i występujemy w imieniu klientów w sądzie. Zmagając się z niewypłacalnym partnerem biznesowym, masz do dyspozycji narzędzia umożliwiające efektywną egzekucję należnych Ci pieniędzy.

Windykacja długów Wrocław – usługi dodatkowe

Sprawy windykacyjne uzupełniamy szeregiem dodatkowych usług, takich jak:

skarga pauliańska – w jej treści zawieramy żądanie uznania danej czynności prawnej za bezskuteczną. Ma ona zastosowanie wtedy, gdy Twój kontrahent w momencie zawierania umowy był świadomy niemożności wywiązania się z zawartych w niej postanowień. W takim przypadku jego działanie jest uznawane za wprowadzenie w błąd w celu uzyskania korzyści majątkowych,
reprezentacja w postępowaniu upadłościowym – jeśli Twoja firma ma problemy finansowe i zauważasz zwiastuny niewypłacalności, pomagamy w przeprowadzeniu likwidacji przedsiębiorstwa w taki sposób, aby była satysfakcjonująca zarówno dla strony zadłużonej, jak i dla wierzyciela,
audyt ksiąg wieczystych.

Przeprowadzając działania windykacyjne, działamy tak, aby ich kosztem został obciążony dłużnik.

blank
blank

Doradztwo dla stałych klientów

Naszym stałym klientom, którzy chcą uniknąć problemów związanych z nieterminowymi płatnościami od ich kontrahentów, świadczymy usługę tzw. pieczęci windykacyjnej. Jest to narzędzie dostępne niektórym firmom windykacyjnym i kancelariom prawnym – to pieczątka z informacją dla kontrahentów i klientów o monitorowaniu płatności. Mówi ona o tym, że w przypadku braku spłaty należności w terminie odzyskaniem długu zajmie się kancelaria prawna. Pieczęć windykacyjna okazuje się skutecznym narzędziem ostrzegawczym i profilaktycznym – zapobiega zadłużeniom, ponieważ kontrahent zyskuje świadomość konsekwencji, jakie poniesie w przypadku niewypłacalności.

Kompleksowe wsparcie w zakresie wrocławskiej windykacji długów wymaga doświadczenia, znajomości podstaw prawnych, a także dostępu do narzędzi ułatwiających skuteczną egzekucję. Naszym klientom zapewniamy pełną obsługę prawną, doradztwo i pomoc w dochodzeniu roszczeń. Wartość skutecznie zwindykowanych przez nas należności przekracza kilka milionów złotych.

Jak przebiega współpraca w ramach usługi?

1. Analiza indywidualnej sytuacji klienta – zasadność roszczeń, zapoznanie z argumentacją klienta.

2. Wezwanie do zapłaty – to pierwszy krok rozpoczynający proces dochodzenia spłaty zadłużenia.

3. Postępowanie przedsądowe, w tym negocjacje ugodowe i próby ustalenia dogodnych warunków uregulowania płatności.

4. Wniesienie sprawy do sądu – w przypadku, gdy dłużnik nie wykazuje chęci współpracy.

5. Kompleksową obsługa klienta wraz z reprezentacją podczas rozprawy, przygotowaniem do zeznań i skompletowaniem wymaganej dokumentacji.

E-mail:
kancelaria@cmm-kp.pl