DLACZEGO MY?

Obsługa prawna spółek we Wrocławiu

Potrzebujesz obsługi prawnej spółek? Zapewniamy kompleksowe wsparcie
Zakładanie spółek we Wrocławiu wymaga gruntownej znajomości prawa, stanowi zatem wyzwanie dla osób niezaznajomionych z obowiązującymi regułami. Warto podkreślić, że każde niedopatrzenie może skutkować późniejszymi problemami i sytuacjami spornymi pomiędzy wspólnikami – przed przystąpieniem do współpracy koniecznie trzeba ustalić jej warunki, prawa i obowiązki udziałowców oraz zasady poufności. Nie musisz zajmować się tym samodzielnie. Dla bezpieczeństwa finansowego i komfortu każdej ze stron newralgiczne kwestie powinny zostać uregulowane na piśmie. Ograniczy to komplikacje w przypadku ewentualnych konfliktów czy chęci rozwiązania spółki lub dokonania zmian w jej funkcjonowaniu.

Jakie korzyści otrzymasz, wybierając usługę prawo spółek we Wrocławiu?

kompleksowa obsługa w procesie zakładania spółki, niezależnie od jej rodzaju,
wsparcie przez cały okres funkcjonowania spółki – od momentu założenia, poprzez prowadzenie działalności, aż po jej zamknięcie,
pomoc w sytuacjach spornych i konfliktowych – zarówno pomiędzy udziałowcami spółki, jak i kontrahentami,
pełną pomoc w zakresie wypełniania wszelkich formalności – jesteś zwolniony z konieczności poznawania skomplikowanych meandrów prawa, możesz zająć się funkcjonowaniem na rynku, nie martwiąc się o kwestie prawno-podatkowe.

Czy obsługa prawna spółek Wrocław jest dla Ciebie? Skorzystaj z niej, jeśli:

planujesz założyć spółkę,
masz spółkę, która wymaga wsparcia prawnego,
chcesz dokonać przekształcenia spółki,
pojawiły się konflikty pomiędzy wspólnikami,
chcesz zlikwidować lub zamknąć spółkę.

blank

Co otrzymasz w ramach usługi?

OBSŁUGA PRAWNA

Wsparcie w przypadku ewentualnych zmian korporacyjnych – sprzedaży udziałów, zmian w zarządzie lub radzie nadzorczej, podwyższaniu kapitału zakładowego, zmianie nazwy i siedziby, zmianie przedmiotu działalności.

ZAŁOŻENIE SPÓŁKI

Zakładanie spółki w zależności od indywidualnej specyfiki Twojej działalności – zakładamy spółki prawa cywilnego lub handlowego (kapitałowe: akcyjne i z ograniczoną odpowiedzialnością, osobowe: jawne, partnerskie, komandytowe i komandytowo-akcyjne).

BIEŻĄCE WSPARCIE

Bieżące wsparcie prawne dla stałych klientów – oferujemy pełną obsługę prawną firm budowlanych i podatkową spółek obejmującą kompleksowe konsultacje i pomoc w prowadzeniu działalności

WSPARCIE ONLINE

Wsparcie w procesie zakładania spółki online

POMOC

Pomoc w rejestracji spółki w KRS

MODYFIKACJE

Sporządzanie modyfikacji w umowach

UMOWA

Projektowanie umowy spółki

PROTOKOŁOWANIE

Protokołowanie posiedzeń organów spółki i zgromadzeń wspólników

WSPÓŁPRACA Z NOTARIUSZEM

Podpisywanie umowy spółki u notariusza – współpracujemy z zaufaną kancelarią notarialną

DORADZTWO

Doradztwo podatkowe

LIKWIDACJA

Pomoc w procesie likwidacji spółki aż do momentu wykreślenia jej z KRS

DLACZEGO MY?

Prawo spółek – kompleksowa obsługa prawna i podatkowa

Dzięki znajomości specyfiki różnych form działalności gospodarczej wspieramy naszych klientów w sprawach związanych z prawem spółek – od rozpoczęcia do zakończenia ich działalności. Sporządzamy umowy spółek oraz umowy inwestycyjne (shareholders agreement), które zabezpieczają interesy wszystkich wspólników decydujących się na rozpoczęcie współpracy. Wspieramy przedsiębiorców w przekształceniach spółek i tworzeniu spółek celowych. W pełnym zakresie zapewniamy pomoc w postępowaniu przed sądem rejestrowym i w postępowaniach o wykluczenie wspólnika lub dotyczących kwestionowania uchwał wspólników. Posiadamy doświadczenie we współpracy z takimi podmiotami jak PARP, NCBIR i spółki tworzone z funduszy celowych.

Nasi klienci mogą liczyć na kompleksową obsługę w procesie zakładania spółki, niezależnie od jej rodzaju. Na pierwszym etapie współpracy dokonujemy rzetelnej weryfikacji Twojej sytuacji i profilu firmy, jaką chcesz prowadzić – na tej podstawie doradzamy najkorzystniejszy typ spółki. Mamy doświadczenie w zakładaniu i obsłudze wielu ich rodzajów, dlatego wiemy, z jakim ryzykiem, obciążeniem finansowym oraz sposobem rozliczania podatkowego wiążą się poszczególne formy działalności.

Wspieramy przedstawicieli spółki również w sytuacjach problematycznych, spornych i nietypowych. Znajomość specyfiki funkcjonowania konkretnego rodzaju spółki pozwala nam udzielać klientom porad prawnych i pomagać w rozwiązywaniu ewentualnych konfliktów oraz ułatwia realizację spraw z tytułu dochodzenia roszczeń od nierzetelnych wspólników.

Usługi dedykowane spółkom kończącym swoją działalność

Proponujemy usługi kompleksowej likwidacji spółki aż do wykreślenia z KRS. Pomagamy przebrnąć przez formalności związane z zamykaniem działalności, realizujemy kolejne etapy likwidacji i czuwamy nad ich wykonaniem, a także pozostajemy do Twojej dyspozycji aż do momentu, gdy Twoja firma zniknie z Krajowego Rejestru Sądowego. Prawo spółek we Wrocławiu to usługa, dzięki której zamkniesz spółkę bezpiecznie, legalnie i optymalnie pod względem finansowym.

blank
Jak przebiega współpraca w ramach usługi prawo spółek?

1. Zgłaszając się do nas wraz ze wspólnikiem, przedstawiasz nam zakres działalności, jaką chcesz prowadzić.

2.Doradzamy Ci rodzaj spółki, jaką warto założyć w Twojej sytuacji, biorąc pod uwagę kwestie prawno-podatkowe.

3. Pomagamy w założeniu spółki – przez internet lub u notariusza, a także w jej zarejestrowaniu w KRS.

4. Asystujemy podczas podpisywania umowy spółki.

5. Zapewniamy kompleksową obsługę prawną Twojej spółki w wybranym przez Ciebie zakresie – stałym lub doraźnym.

6. Pomagamy w procesie zamykania spółki i jej likwidacji.

E-mail:
kancelaria@cmm-kp.pl