DLACZEGO MY?

Tworzenie umów

Potrzebujesz pomocy w stworzeniu umowy? Zrobimy do dla Ciebie!
Każda umowa przed podpisaniem powinna być sprawdzona przez radcę prawnego pod kątem zgodności z przepisami prawa i tego czy jej postanowienia mogą być dla klienta szczególnie niekorzystne. Badamy te dokumenty pod kątem możliwości ich wypowiedzenia, rozwiązania, odstąpienia i naliczania kar umownych oraz dochodzenia innych roszczeń związanych z umową.

Jakie korzyści otrzymasz, korzystając z wrocławskiej usługi stworzenia umowy?

skonstruowanie umowy, która zabezpieczy Twoje interesy i pozwoli Ci uniknąć nieprzewidzianych konsekwencji finansowych,
współpraca z kancelarią notarialną obsługującą umowy wymagające formy aktu notarialnego,
kompleksowa opieka nie tylko podczas podpisywania umowy, lecz także w procesie jej rozwiązywania,
możliwość przetłumaczenia umowy na angielski lub stworzenia jej w dwóch językach.

Czy ta usługa jest dla Ciebie? Tworzymy umowy dla klientów, którzy:

potrzebują profesjonalnie skonstruowanej umowy przeniesienia własności nieruchomości, deweloperskiej, spadkowej dotyczącej nieruchomości, darowizny nieruchomości, umowy spółek,
szukają pomocy w stworzeniu umowy nietypowej dla branży IT, obejmującej kwestie licencji, praw autorskich i oprogramowania komputerowego, dla branży budowlanej,
wymagają umowy po angielsku

blank

Co otrzymasz w ramach usługi?

OBSŁUGA PRAWNA

Pomoc w przypadku chęci wypowiedzenia umowy lub odstąpienia od niej

TWORZENIE DOKUMENTÓW

Stworzenie umowy od podstaw w oparciu o informacje merytoryczne dotyczące branży, w której się specjalizujesz

DORADZTWO

Doradztwo w przypadku nienależytego wywiązania się z postanowień zawartych w umowie

OPINIA

Opiniowanie istniejących umów

POMOC W JĘZYKU OBCYM

Umowy w języku angielskim i tłumaczenie umów

DLACZEGO MY?

Wsparcie w sytuacjach konfliktowych

Każda umowa jest przez nas tworzona w taki sposób, aby w pełni zabezpieczać Twoje interesy w ewentualnych sytuacjach spornych. Nasze wsparcie polega również na doradztwie drogi postępowania w przypadku nienależytego wykonania postanowień umowy – zarówno ze strony Twoich kontrahentów, jak i Twojej. Pomagamy w przypadku niepłacenia należności, niedotrzymania poszczególnych punktów umowy, a także w razie konieczności jej wypowiedzenia lub chęci odstąpienia od niej.

Jeśli zawarta przez Ciebie umowa ma zostać rozwiązana lub gdy druga strona nie wywiązuje się ze swoich obowiązków wynikających z podpisanej umowy, udzielamy wsparcia prawnego w zakresie:

wypowiedzenia/rozwiązania/odstąpienia od umowy,
mediacji i negocjacji z kontrahentami,
roszczeń wynikających z ustaleń, wraz z udziałem w sprawach sądowych – zarówno w sytuacji gdy to Ty wytaczasz powództwo, jak i wtedy, gdy jesteś pozwany.

Rozwiązanie, wypowiedzenie, odstąpienie od umowy – pomoc radcy prawnego

Zapewniamy kompleksową opiekę w procesie rozwiązywania umów i łagodzenia sporów lub odzyskiwania należności. Odciążamy Cię z konieczności angażowania w kwestie prawne – Twój udział sprowadza się wyłącznie do aspektów merytorycznych wynikających z konkretnej branży, w jakiej się specjalizujesz.

Nawiązując współpracę z naszą kancelarią prawą, nie musisz samodzielnie zajmować się formalnościami dotyczącymi umowy – kompleksowo zaprojektujemy dla Ciebie dokument, w którym zawarte będą wszystkie ważne kwestie regulujące sposób współpracy lub wykonywania usług. Nie jesteś pewien, czy umowa zaproponowana Ci przez partnera biznesowego jest dla Ciebie korzystna? Potrzebujesz konsultacji i wprowadzenia ewentualnych poprawek? Radca prawny nie tylko tworzy je od podstaw, lecz również dokonuje oceny stworzonych już dokumentów i opiniuje je dla Ciebie.

blank
Jak przebiega współpraca w ramach usługi tworzenia umów we Wrocławiu?

1. Dobór odpowiedniego rodzaju – pomagamy Ci wybrać jej optymalny typ, zgodny z indywidualnymi potrzebami. Tworzymy umowy cywilno-prawne, kupna i sprzedaży, najmu, leasingu, dotyczące zatrudniania (o pracę, zlecenie), a także umowy B2B.

2. W Twoim imieniu podejmujemy negocjacje z partnerami biznesowymi – bierzemy udział w spotkaniach lub konsultacjach w formie zdalnej, ustalamy sposób jej wypowiedzenia i inne istotne dla dalszej współpracy kwestie regulujące obowiązki każdej ze stron.

3. Tworzymy kompleksowy projekt od A do Z – nasi stali klienci często korzystają ze sprawdzonych wzorców, które dla nich wykonujemy.

E-mail:
kancelaria@cmm-kp.pl