Prawo Pracy w Kancelarii Prawnej CMM

DLACZEGO MY?

Prawo pracy

Szukasz wsparcia w zakresie prawa pracy? To jedna z naszych specjalizacji!
Relacje pomiędzy pracodawcą a pracownikami są ściśle regulowane zawieranymi umowami oraz aktami wewnątrzzakładowymi, oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego dotyczącymi prawa pracy. Wśród naszych usług znajdziesz zarówno przygotowywanie potrzebnej dokumentacji pracowniczej – umów o pracę i towarzyszących umów takich, jak umowa o zakazie konkurencji, poufności, odpowiedzialności za powierzone mienie, umowa szkoleniowa, dokumentów prawa wewnątrzzakładowego - regulaminy pracy, regulaminy wynagradzania, regulaminy oraz uchwały i obwieszczenia Pracodawcy w sprawach dotyczących przeciwdziałania mobbingowi, pracy zdalnej jak i konsultacje dotyczące kwestii opodatkowania i oskładkowania wynagrodzeń, doradztwo w sprawach rozliczeń wynagrodzeń, . Zapewniamy kompleksową obsługę pracodawców oraz pracowników. Prowadzimy postępowania sądowe w sprawach z zakresu prawa pracy dotyczące w szczególności: odwołań od wypowiedzenia umów o pracę oraz odwołań od tzw. zwolnień dyscyplinarnych. zaległych wynagrodzeń za pracę (premii, nagród), praw autorskich oraz innych świadczeń.

Jakie korzyści uzyskasz, decydując się na współpracę z naszą kancelarią?

przygotowanie dokumentów niezbędnych do uregulowania stosunków pracodawca-pracownik,
stworzenie umów towarzyszących – tworzymy umowy o zakazie konkurencji, o zachowanie poufności, o odpowiedzialność za powierzone mienie,
doradztwo i pomoc w tworzeniu dokumentów wewnątrzzakładowych takich jak regulamin wynagradzania i premiowania czy regulamin pracy oraz inne regulaminy lub zarządzenia pracodawcy,
wsparcie merytoryczne specjalisty od spraw kadr i rozliczeń,
współpraca kancelarii z biurem kadrowym i rachunkowym klienta,
pomoc w skomplikowanych i spornych sytuacjach, zastępstwo procesowe przed sądem pracy – sprawy o mobbing, zwolnienia dyscyplinarne, odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę.

blank

Czy ta usługa jest dla Ciebie? Skorzystaj ze wsparcia w zakresie prawa pracy, jeśli:

jesteś pracodawcą i zależy Ci na precyzyjnym uregulowaniu kwestii zatrudnienia pracowników,
chcesz stworzyć umowy towarzyszące umowie o pracę, aby określić obowiązki i zakres odpowiedzialności swoich podwładnych,
tworzysz regulamin pracy lub systemu wynagradzania i premiowania,
poszukujesz doradztwa dla swojego biura księgowego w kwestii opodatkowania, składek ZUS czy rozliczania premii, nagród, praw autorskich
jesteś pracownikiem i masz wątpliwości dotyczące proponowanej Ci umowy.

Co otrzymasz w ramach usługi?

TWORZENIE UMÓW

Sporządzamy zarówno umowy o pracę, jak i dokumenty im towarzyszące, takie jak umowa o zakazie konkurencji, umowa o zachowanie poufności, umowa o odpowiedzialność za powierzone mienie, umowy szkoleniowe

TWORZENIE DOKUMENTÓW

Opracowujemy regulaminy pracy, wynagradzania i premiowania – robimy to we współpracy ze specjalistami z dziedziny kadr i płac

DORADZTWO W SPRAWACH PRZECIWDZIAŁANIA MOBBINGOWI I DYSKRYMINACJI NA TERENIE PRACY

reprezentujemy klientów w sprawach o mobbing – zarówno pracodawców, jak i pracowników

DORADZTWO W SPRAWIE ROZLICZEŃ WYNAGRODZEŃ, PREMII, NAGRÓW, PRAW AUTORSKICH, PRZY UDZIALE SPECJALISTY DO SPRAW KADR

ZASTĘPSTWO PROCESOWE PRZED SĄDEM PRACY

Bierzemy udział w sprawach dotyczących odwołań się od zwolnień dyscyplinarnych i wypowiedzeń umów o pracę

KOMPLEKSOWE DORADZCTWO Z ZAKRESU PRAWA PRACY

DLACZEGO MY?

Kancelaria prawa pracy – wsparcie w wielu aspektach

Znając zasady prawa pracy, tworzymy umowy skrupulatnie regulujące prawa i obowiązki pracowników oraz pracodawców. Starannie sporządzone dokumenty stanowią podstawę do uzyskania czytelnych warunków współpracy, co ma szczególne znaczenie w przypadku pojawienia się ewentualnych roszczeń wynikających z niewywiązania się z umowy przez jedną ze stron.

Reprezentujemy klientów w sprawach o przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji – pomagamy sporządzić dokumentację, której celem jest zapobieganie takim zjawiskom w Twojej firmie. Będąc pracodawcą, masz obowiązek dbać o komfort i bezpieczeństwo zatrudnianych osób poprzez konstruowanie regulaminów, organizowanie szkoleń i podnoszenie wiedzy oraz świadomości pracowników w tym temacie. Aby zrealizować ten obowiązek, zgłoś się do nas – zapewniamy kompleksowe wsparcie, doradztwo i pomoc w dopełnieniu tej powinności. Bierzemy też udział w sprawach sądowych dotyczących tematyki mobbingu i dyskryminacji na terenie pracy.

Przepisy prawa pracy łączymy z wiedzą księgowo-kadrową – współpracujemy ze specjalistami swobodnie odnajdującymi się w kwestiach opodatkowania, składek ZUS czy rozliczeń premii, nagród, praw autorskich, kosztów uzyskania przychodów w różnych sytuacjach, dlatego doradzamy najkorzystniejsze rozwiązania dla Twojej firmy.

Współcześnie wielu pracowników wykonuje swoje obowiązki zdalnie – wychodząc naprzeciw potrzebom pracodawców i pracowników, tworzymy dokumentację uwzględniającą taką formę pracy, doradzamy i udzielamy merytorycznych wskazówek dotyczących przepisów związanych z pracą z domu.

Niezależnie od stopnia skomplikowania Twojej sprawy, a także strony, po której się znajdujesz – jesteś pracodawcą lub pracownikiem – z chęcią odpowiemy na Twoje pytania, sporządzimy stosowne dokumenty lub zweryfikujemy poprawność już istniejących oraz doradzimy najkorzystniejsze rozwiązanie w konkretnej sytuacji.

Jak przebiega współpraca z kancelarią prawa pracy?

1. Na podstawie danych uzyskanych podczas konsultacji tworzymy umowę o pracę oraz niezbędne umowy towarzyszące, regulaminy pracy i inne dokumenty.

2. W przypadku pojawienia się sytuacji spornych i roszczeń radca prawny wskazuje najkorzystniejszą drogę postępowania i reprezentuje klienta podczas rozpraw sądowych, przygotowuje też niezbędną dokumentację.

3. Współpracujemy ze specjalistami od kadr i księgowości, nawiązujemy też współpracę z biurem rachunkowym lub kadrowym klienta.

E-mail:
kancelaria@cmm-kp.pl