DLACZEGO MY?

Obsługa prawna firm budowlanych

Prowadzisz firmę budowlaną i potrzebujesz obsługi prawnej we Wrocławiu? Chętnie się tym zajmiemy.
Zmiany w prawie budowlanym pojawiają się często i wymagają bieżącego śledzenia aktualnych regulacji, aby móc zaproponować optymalne rozwiązania. Wśród naszych klientów są zarówno firmy przystępujące do przetargów, jak i podwykonawcy realizujący roboty bezpośrednie, a także biura projektowe. Każdy z tych podmiotów wymaga uregulowania obowiązków i zakresu ponoszonej odpowiedzialności wraz z określeniem ewentualnych kar umownych. Indywidualne podejście pozwala nam dostosować zakres tworzonej umowy do konkretnego klienta, aby zabezpieczyć jego interesy w jak najlepszy sposób.

Jakie korzyści otrzymasz, korzystając z obsługi prawnej firm budowlanych?

kompleksowe wsparcie prawne Twojego przedsiębiorstwa,
profesjonalna pomoc bazująca na wieloletnim doświadczeniu w obsłudze firm budowlanych,
zminimalizowanie ryzyka prawnego wynikającego z podejmowanych przez Ciebie realizacji budowlanych,
tworzenie umów, które są korzystne dla Ciebie i uwzględniają trudne zagadnienia inżynierskie,
nadzór prawny nad całą inwestycją,
dostosowanie umów, dokumentów i zakresu obsługi do zmieniających się realiów prawnych – nie musisz śledzić zmian w regulacjach, my robimy to za Ciebie,
tworzenie umów zgodnych z normami FIDIC,
wsparcie w przypadku ewentualnych sytuacji spornych i konfliktów.
blank

Co otrzymasz w ramach usługi?

OBSŁUGA PRAWNA

Stała obsługa prawna – stale pozostajemy do Twojej dyspozycji

DORADZTWO

Tworzenie umów i doradztwo dotyczące ich optymalnego rodzaju

PRZEPISY

Interpretacja nowych przepisów i dostosowywanie do nich tworzonych umów oraz aneksów do nich

WSPARCIE

Nieograniczony dostęp do wsparcia z zakresu prawa budowlanego

SPORY I KONFLIKTY

Wsparcie w przypadku sytuacji spornych i konfliktowych

REPREZENTACJA

Reprezentacja w sądzie oraz podczas negocjacji z kontrahentami i podwykonawcami

budowlancy
DLACZEGO MY?

Obsługa prawna dedykowana firmom budowlanym

Jedną z naszych specjalizacji jest obsługa prawna firm budowlanych – mamy duże doświadczenie we współpracy z przedstawicielami tej branży w budownictwie infrastrukturalnym, jak i kubaturowym. Z naszych usług korzystają duże firmy, inwestorzy, generalnie wykonawcy i podwykonawcy. Niezależnie od zakresu inwestycji, do każdego klienta podchodzimy indywidualnie, mając na uwadze specyfikę planowanych robót, ponieważ zdajemy sobie sprawę z odpowiedzialności ciążącej na wykonawcach realizujących przetargi publiczne i kosztowne inwestycje.

Zapewniamy doradztwo prawne Wrocław dotyczące dużych inwestycji w budownictwie infrastrukturalnym – to między innymi kontrakty na realizację autostrad, obwodnic i linii kolejowych. Wymagają one tworzenia umów uwzględniających skomplikowane przepisy prawa budowlanego, zabezpieczających interesy klienta. Pomagamy firmom biorącym udział w zamówieniach publicznych–. Wspieramy naszych klientów nie tylko na etapie przygotowawczym, ale również w momencie, gdy pojawiają się sytuacje sporne i problematyczne, bierzemy udział w ewentualnych procesach sądowych, wynikających z naruszenia warunków umowy.

Międzynarodowe normy przepisów budowlanych

Znamy procedury zawarte w normach FIDIC – zawierają one ustandaryzowane umowy dla skomplikowanych inwestycji. Zbiór warunków kontraktowych Organizacji Międzynarodowej Federacji Inżynierów Konsultantów jest często wykorzystywany przy dużych projektach. Obejmuje kwestie związane z obowiązkami, ryzykiem i odpowiedzialnością, a także ubezpieczeniem robót, sprzętu wykonawcy, pracowników i szkód majątkowych. Bazowanie na FIDIC wymaga znajomości przepisów prawa budowlanego i znacznie ułatwia sprecyzowanie poszczególnych warunków zawieranej umowy. Nasi radcy prawni opierają się na szablonach i biegle przemieszczają się pomiędzy paragrafami, dzięki czemu zapewniają międzynarodowy standard obsługi.

blank
blank

Zaufaj naszemu doświadczeniu w obsłudze firm budowlanych

Prowadziliśmy spory dotyczące infrastruktury kolejowej budowanej w związku z Mistrzostwami EURO 2012, opiniowaliśmy i negocjowaliśmy umowy związane z remontem autostrady A4 i obwodnicami dużych dolnośląskich miast.

Mieliśmy okazję uczestniczyć w sporach sądowych toczących się o milionowe kwoty – sprawne poruszanie się w przepisach prawa budowlanego umożliwia nam kompleksowe wsparcie klientów na każdym etapie realizacji inwestycji.

Jak przebiega współpraca w ramach obsługi prawnej firm budowlanych we Wrocławiu?

1. Gdy Twoja firma wygrywa przetarg lub podejmuje się realizacji danej inwestycji budowlanej, zapewniamy pełne wsparcie w zakresie tworzenia umów i kontraktowania pracowników oraz podwykonawców.

2. W momencie pojawienia się problemów, w trakcie realizacji prac budowlanych, zajmujemy się kwestią ewentualnych roszczeń, ustalaniem zakresu robót dodatkowych i ich kosztów, reklamacjami w przypadku otrzymania wadliwych materiałów lub opóźnieniami w ich dostawie.

3. Pozostajemy do Twojej dyspozycji w ramach obsługi abonamentowej dla firm budowlanych.

E-mail:
kancelaria@cmm-kp.pl