Bezpłatna wiedza prawna

Spółka komandytowa – zobacz, co warto o niej wiedzieć!

Jeśli rozważasz założenie działalności, masz do wyboru wiele form prawnych, a wśród nich kilka rodzajów spółek. Jedną z nich jest spółka komandytowa, która – choć mało uniwersalna – w niektórych przypadkach może okazać się idealnym wyborem. Czytaj dalej, a dowiesz się, czym jest spółka komandytowa i jak działa oraz kiedy warto ją założyć i jak to zrobić!

Co to jest spółka komandytowa? Poznaj najważniejsze informacje na jej temat

To osobowa spółka handlowa posiadająca zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych – oznacza to, że może we własnym imieniu zaciągać zobowiązania, nabywać prawa, być stroną transakcji i wszelkich umów  czy zatrudniać pracowników. W skład spółki komandytowej wchodzi co najmniej dwóch wspólników:

  • komandytariusz – to osoba ponosząca ograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki – do wysokości sumy komandytowej ustalonej w umowie spółki,
  • komplementariusz – prowadzi sprawy spółki, podejmuje kluczowe decyzje, wykonuje przelewy, zatrudnia pracowników, zarządza – to wiodąca osoba w spółce, która ponosi pełną odpowiedzialność za jej zobowiązania prywatnym majątkiem.

Aby powstała spółka komandytowa, musi zaistnieć porozumienie pomiędzy tymi dwoma podmiotami, a więc w każdej spółce komandytowej jest co najmniej jeden komandytariusz i komplementariusz. Chcąc prowadzić działalność, muszą oni zawrzeć umowę i dokonać rejestracji spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym. Nie wiesz, jak stworzyć umowę spółki i przeprowadzić rejestrację w KRS? Zgłoś się do kancelarii CMM – to jedna z naszych usług, które świadczymy od lat, mając w tym zakresie bogate doświadczenie.

Jak założyć spółkę komandytową?

Założenie spółki komandytowej jest możliwe u notariusza oraz online – przez dedykowany system S-24. Zaletą drugiego rozwiązania jest wygoda i szybkość oraz stosunkowo prosta procedura, przez którą prowadzi Cię portal. Możesz skorzystać w nim z gotowego wzorca umowy, co znacznie ułatwia jej wygenerowanie i rozpoczęcie działalności. Dokument ten musi zawierać:

  • informacje o firmie – nazwę, siedzibę i przedmiot działania,
  • czas trwania spółki,
  • wysokość wkładów wnoszonych przez wspólników,
  • wysokość sumy komandytowej.

Nie wiesz, jak założyć spółkę komandytową i wahasz się, czy to dobre rozwiązanie w Twoim przypadku? W kancelarii CMM z chęcią pomożemy Ci wybrać odpowiednią formę prawną prowadzenia działalności, dostosowaną do indywidualnych potrzeb i specyfiki firmy, którą chcesz rozwijać.

Czym jest suma komandytowa?

To kwota stanowiąca granicę odpowiedzialności komandytariusza za zobowiązania spółki. Oznacza to, że odpowiada on za ewentualne długi wyłącznie do ustalonej sumy. Spółka może funkcjonować z większą liczbą komandytariuszy – wtedy suma komandytowa ustalana jest dla każdego z nich odrębnie. Jej funkcją jest zagwarantowanie wierzycielom rekompensaty finansowej w wyznaczonych granicach. Ma ona duże znaczenie również dla komandytariusza, który nie musi obawiać się obciążenia prywatnego majątku.

Czym się różni spółka komandytowa od spółki z o.o.?

Główną różnicą pomiędzy tymi formami prawnymi jest liczba osób wymaganych do założenia spółki – w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może to być jedna osoba, komandytowa wymaga co najmniej dwóch wspólników. Rozbieżność pojawia się również na etapie wnoszenia wkładów – w spółce z o.o. muszą one wynosić minimum 5.000 zł, w komandytowej nie ma ustalonej minimalnej granicy. Spółką komandytową zarządza komplementariusz i on ją reprezentuje, on też odpowiada swoim majątkiem za jej zobowiązania. W przypadku spółki z o.o. wymagane jest powołanie zarządu, odpowiedzialność wspólników zostaje ograniczona do wysokości wniesionego wkładu, natomiast członkowie zarządu odpowiadają za ewentualne długi prywatnym majątkiem w sytuacjach szczegółowo opisanych w przepisach kodeksu spółek handlowych. W spółce komandytowej – w przeciwieństwie do tej z ograniczoną odpowiedzialnością – wspólnicy są zobowiązani do płacenia składek ZUS.

Spółka komandytowa – zalety i wady

Z uwagi na specyficzną charakterystykę spółki komandytowej stanowi ona trafne rozwiązanie w określonych przypadkach i nie jest – w przeciwieństwie do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – uniwersalnym wyborem. Poniżej zamieszczamy krótkie zestawienie jej zalet i wad.

ZaletyWady
Swoboda w ustalaniu odpowiedzialności – brak odgórnych wymogów regulujących między innymi warunki, aby zostać komplementariuszem lub komandytariuszem, a także brak określonej minimalnej sumy komandytowej.Brak możliwości założenia spółki jednoosobowej. 
Brak minimalnego wkładu zakładowego – może on wynieść nawet symboliczną złotówkę.Podwójne opodatkowanie – najpierw odprowadzany jest podatek CIT od osiąganych dochodów, a następnie PIT od zysków wypłacanych wspólnikom.
Możliwość założenia przez internet w systemie S-24.Obowiązek prowadzenia pełnej księgowości – w wielu przypadkach generuje to dodatkowe koszty wynikające z konieczności korzystania z usług biura rachunkowego.
Stosunkowo krótki czas likwidacji – nasza kancelaria pomoże Ci przeprowadzić uproszczoną likwidację.Obowiązek płacenia ZUS przez wspólników.

Chcesz dowiedzieć się więcej o spółce komandytowej? Zajrzyj do naszego działu FAQ, gdzie znajdziesz odpowiedzi na najpopularniejsze pytania. Pamiętaj, że spółka może zostać przekształcona w inną, jeśli zajdzie taka potrzeba – w naszej kancelarii zajmujemy się również przekształcaniem spółek, dlatego, jeśli masz wątpliwości, czy wybrałeś odpowiedni sposób prowadzenia działalności, z chęcią pomożemy Ci dopasować taki, który pozwoli Ci efektywnie zarabiać i zabezpieczy Twoje interesy.

FAQ: Spółka komandytowa
Najczęściej zadawane pytania

Jakie są wymogi wobec nazwy spółki komandytowej?

W nazwie spółki komandytowej powinno znaleźć się nazwisko jednego lub więcej komplementariuszy i oznaczenie spółka komandytowa (może to być skrót: sp. k.)

Kiedy warto założyć spółkę komandytową?

To trafne rozwiązanie, jeśli jeden ze wspólników chce prowadzić interesy spółki i aktywnie angażować się w jej funkcjonowanie, drugi z kolei chce jedynie zapewniać wkład finansowy. W takiej sytuacji wspólnicy spółki komandytowej jasno dzielą się rolami: komplementariusz zajmuje się rozwojem firmy i jej działalnością, komandytariusz z kolei pełni funkcję inwestora. Świetnym przykładem zasadności wyboru tego rodzaju spółki są start upy, w których pomysłodawca zostaje komplementariuszem i nawiązuje umowę z inwestorem – komandytariuszem.

Czy spółka komandytowa ma kapitał zakładowy?

W przypadku spółki komandytowej nie istnieje minimalna kwota określająca wysokość kapitału zakładowego. Wkłady wnoszone przez wspólników mogą wynieść nawet 1 zł – ważne, aby informacja o ich wysokości znalazła się w umowie spółki.

Co stanowi majątek spółki komandytowej?

Na majątek spółki komandytowej składają się prawa majątkowe wniesione przez wspólników podczas zakładania spółki oraz prawa nabyte przez nią w trakcie jej istnienia.

Co może być wkładem w spółce komandytowej?

Wkład wnoszony przez wspólnika do spółki komandytowej powinien być przydatny z punktu widzenia jej funkcjonowania. Mogą to być prawa własności i użytkowania, wierzytelności, ale też wykonywana praca, umiejętności, świadczenie określonych usług.

Jakie prawa mają wspólnicy w spółce komandytowej?

Podstawowym prawem wspólnika w spółce komandytowej jest prawo do czerpania zysków z jej działalności – ich podział można ustalić w umowie.

Jak wygląda opodatkowanie spółki komandytowej?

Jedną ze słabszych stron spółki komandytowej jest podwójne opodatkowanie – oznacza to, że podatek naliczany jest zarówno od dochodów spółki, jak i od wypłacanych zysków.

Kiedy i jak zlikwidować spółkę komandytową?

Powodem likwidacji spółki komandytowej może być śmierć komplementariusza, upadłość lub jednomyślna decyzja wspólników o zakończeniu współpracy. Wspólnicy podejmują uchwałę o rozwiązaniu spółki i ustalają zasady, na jakich ma się ono odbyć, a komplementariusze – jako reprezentanci – składają do KRS wniosek o wykreślenie spółki z rejestru. Nie wiesz, jak przeprowadzić proces rozwiązania lub likwidacji spółki? Nasza kancelaria Ci w tym pomoże!

BLOG KANCELARII

Zobacz również

E-mail:
kancelaria@cmm-kp.pl