Bezpłatna wiedza prawna

Umowa spółki jawnej

Wszystko, co musisz wiedzieć o umowie spółki jawnej

Spółka jawna to handlowa spółka osobowa, która – choć nie ma osobowości prawnej – ma zdolność prawną, dzięki której może we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Chcąc założyć taką spółkę,  należy stworzyć i zawrzeć umowę spółki. Sprawdź, jakie elementy musi ona zawierać, o czym pamiętać podczas jej tworzenia i jak nasza kancelaria może Ci pomóc!

Co musi uwzględniać umowa spółki jawnej?

Zawarcie umowy spółki jawnej może nastąpić na dwa sposoby – pierwszym jest skorzystanie z systemu S-24, gdzie zostaniesz poprowadzony krok po kroku przez kolejne procedury, znajdziesz tam także szablon umowy, którego wypełnienie nie powinno sprawić trudności. Pamiętaj, że wzór dostępny w portalu to najprostszy formularz, który obejmuje jedynie standardowe i wymagane zapisy. Jeśli interesuje Cię bardziej rozbudowana forma umowy spółki jawnej, dobrym rozwiązaniem będzie własnoręczne jej stworzenie i zawarcie w formie pisemnej. Trafną propozycję stanowi z pewnością skonsultowanie się z kancelarią prawną – w CMM tworzymy umowy spółek od lat, dlatego wiemy, na co zwrócić uwagę podczas ich spisywania i jak zabezpieczyć interesy Twojej firmy już na etapie jej zakładania.

Nie istnieje jeden narzucony przykład umowy spółki jawnej – jest ona dość elastyczna, jednak bezwzględnie muszą się w niej znaleźć następujące elementy:

  • nazwa – powinna ona zawierać nazwisko co najmniej jednego wspólnika wraz z oznaczeniem „sp.j”,
  • dane osobowe wspólników,
  • wskazanie wnoszonych przez wspólników wkładów,
  • przedmiot działalności,
  • czas trwania spółki, jeśli został on określony.

Umowa spółki jawnej – warto rozbudować ją o elementy dodatkowe!

Poza podstawowymi elementami ważne są też takie kwestie, jak sposób wynagradzania wspólników, wskazanie wspólników posiadających prawo do prowadzenia spraw spółki , zasady likwidacji i rozwiązania spółki oraz podziału jej majątku. Nasza kancelaria ma sprawdzone rozwiązania wypracowane w wieloletniej działalności prawnej, dzięki czemu wiemy, jakie zapisy warto umieścić w umowie spółki jawnej, aby usprawnić jej funkcjonowanie i uprościć ewentualną likwidację. Pomożemy Ci oszczędzić czas i zadbać o interesy firmy.

Wypowiedzenie umowy spółki jawnej – wzór pisemnego oświadczenia: co powinno się w nim znaleźć?

Aby wypowiedzieć umowę spółki jawnej, należy stosować się do odgórnie narzuconych norm regulujących tę kwestię. Może tego dokonać każdy wspólnik na sześć miesięcy przed końcem roku obrotowego – przeważnie jest to rok kalendarzowy. Istnieje jednak również możliwość wypowiedzenia umowy o określonym czasie obowiązywania, jeśli podczas jej tworzenia zawarto w niej wytyczne dotyczące ewentualnego rozwiązania wraz z warunkami, na jakich ma się ono odbyć. Wspólnik, który chce wypowiedzieć umowę spółki jawnej, musi zrobić to w formie pisemnego oświadczenia złożonego na ręce pozostałych wspólników lub osoby wyznaczonej do pełnienia funkcji reprezentanta. Do końca roku obrotowego wspólnik zachowuje swoje prawa w spółce. Trzeba też pamiętać o konieczności spłacenia występującego ze spółki wspólnika – w tym celu niezbędna staje się wycena jego udziału kapitałowego.

Chcąc mieć pewność, że wypowiedzenie umowy spółki, wzór pisemnego oświadczenia oraz inne niezbędne formalności zostaną dopilnowane, skorzystaj z pomocy doświadczonych prawników – w naszej kancelarii tworzymy umowy zabezpieczające interesy wspólników i regulujące wszystkie kluczowe kwestie dotyczące funkcjonowania spółki, ewentualnego wychodzenia z niej czy likwidacji.

FAQ: Umowa spółki jawnej.
Najczęściej zadawane pytania

Jak stworzyć umowę spółki jawnej?

Jeśli zakładasz spółkę przez system S-24, wystarczy wypełnić znajdujący się tam szablon umowy. Pamiętaj jednak, że zawiera on jedynie podstawowe i wymagane dane – chcąc rozbudować ten dokument i zadbać o zamieszczenie w nim bardziej szczegółowych informacji, zgłoś się do nas. W CMM tworzymy umowy spółek od lat – zawsze optymalizujemy je zgodnie z indywidualną specyfiką branży, w jakiej działają nasi klienci oraz uwzględniamy ich wskazówki, aby umowa w pełni zabezpieczała ich interesy.

Zmiana umowy spółki jawnej – jakie informacje można zmienić i jak to zrobić?

Modyfikacje w umowie mogą dotyczyć każdego z jej wymaganych elementów, a żeby je wprowadzić, konieczna jest zgoda wszystkich wspólników i podjęcie przez nich stosownej uchwały.

Czy wypowiedzenie umowy spółki zawsze jest przyczyną jej rozwiązania?

Spółka może kontynuować swoją działalność w pomniejszonym składzie – można ustalić to już na etapie tworzenia umowy spółki jawnej podczas jej zakładania, jak również po złożeniu wypowiedzenia – wtedy decyzja o dalszych losach spółki należy do pozostałych wspólników. Spółka jawna nie może być jednak spółką jednoosobową. 

Zmiana umowy spółki jawnej – forma pisemna czy notarialna?

Chcąc wprowadzić modyfikacje w umowie spółki jawnej, należy zachować taką samą formę, jak w momencie jej zawierania – jeśli zatem była ona zawierana w formie aktu notarialnego, wtedy konieczne jest podjęcie uchwały z zachowaniem tej formy. Jeśli spółkę założono przez system S-24, zmiany również można wprowadzić za jego pośrednictwem.

Gdzie należy zgłosić zmiany w umowie spółki jawnej?

Po wprowadzeniu zmian do umowy spółki jawnej należy dokonać zgłoszenia ich do KRS – masz na to siedem dni od zmiany umowy. Niektóre zmiany wymagają też zgłoszenia do urzędu skarbowego lub ZUS-u.

BLOG KANCELARII

Zobacz również

E-mail:
kancelaria@cmm-kp.pl