Bezpłatna wiedza prawna

Spółka osobowa a spółka kapitałowa – różnice, podobieństwa, wady i zalety

Zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych, spółki handlowe występują w dwóch postaciach: spółki osobowe i spółki kapitałowe.
Spółki osobowe to: spółka jawna, partnerska, komandytowa i komandytowo – akcyjna.
Spółki kapitałowe to: spółka z ograniczoną odpowiedzialności i spółka akcyjna. Po wejściu w życie nowelizacji kodeksu spółek handlowych kolejną spółką kapitałową będzie „prosta spółka akcyjna”.
Powyższy podział nie ma charakteru jedynie teoretycznego.

Za co odpowiedzialni są wspólnicy w spółce osobowej?

Podział, który został przedstawiony powyżej jest oparty na założeniu, że w niektórych spółkach (osobowych) istotnym elementem struktury spółki są wspólnicy (osoby), które utworzyły tę spółkę. To na wspólnikach spoczywają typowe w spółce obowiązki, takie jak zarządzenie spółką, prowadzenie jej spraw, reprezentowanie spółki itp.
Wspólnicy w spółce osobowej mogą też ponosić odpowiedzialność za zobowiązania spółki. Spółki osobowe są bowiem tzw. ułomnymi osobami prawnymi, mimo że występują w obrocie gospodarczym samodzielnie i we własnym imieniu (mogą nabywać wszelkie prawa, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywaną itp.). Jednak głównym zagrożeniem związanym z prowadzeniem spółki osobowej jest ponoszenie przez wspólników subsydiarnej (tzn. polegającej na tym, że wierzycie spółki najpierw domaga się zapłaty od spółki, a następnie od jej wspólników z ich majątku osobistego) odpowiedzialności za zobowiązania spółki. W zależności od rodzaju spółki odpowiedzialność ta może się różnie kształtować, natomiast zasadniczo zawsze będzie istniał wspólnik, który może być obciążony.

Zarząd w spółce kapitałowej

W przeciwieństwie do powyższej konstrukcji, spółki kapitałowe są osobami prawnymi. Oznacza to, że są one odrębnymi od ich wspólników podmiotami prawa. Wspólnicy nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania spółki. W spółkach kapitałowych ustanawia się zarząd, który w niektórych sytuacjach może ponosić odpowiedzialność za zobowiązania spółki. To zarząd spółki kapitałowej, a nie wspólnicy prowadzi sprawy tej spółki i zaciąga w jej imieniu zobowiązania.

Jaką spółkę założyć?

Prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółki kapitałowej jest zazwyczaj, najogólniej mówiąc, bardziej skomplikowane i sformalizowane. Dla prostszych i mniej skomplikowanych biznesów zwykle rekomenduje się założenie spółki osobowej, chociaż nie ma tutaj żadnych zasad, wszystko zależy od celu i zakresu planowanej działalności.
Spółki kapitałowe – po zawarciu umowy spółki a przed dokonaniem wpisu do rejestru – rozpoczynają etap tzw. spółki organizacji i mogą rozpocząć działalność. Spółki osobowe mogą rozpocząć działalność dopiero po dokonaniu wpisu do rejestru.
Spółki jawne, komandytowe i spółki z o.o. mogą zostać założone w systemie s24 przez Internet.
Prawnik może doradzić Ci przy doborze optymalnej dla Ciebie formy prawnej. Specjaliści zajmujący się prawem spółek pomogą przy procesie zakładania spółki, przez Internet lub w formie tradycyjnej.

BLOG KANCELARII

Zobacz również

E-mail:
kancelaria@cmm-kp.pl