Dzięki znajomości specyfiki różnych form działalności gospodarczej wspieramy naszych klientów w sprawach związanych z prawem spółek – od rozpoczęcia do zakończenia ich działalności. Sporządzamy umowy spółek oraz umowy inwestycyjne (shareholders agreement), które zabezpieczają interesy wszystkich wspólników decydujących się na rozpoczęcie współpracy.

Wspieramy przedsiębiorców w przekształceniach spółek i tworzeniu spółek celowych, korzystając ze wsparcia doradców podatkowych i specjalistów od wyceny wartości przedsiębiorstwa. W pełnym zakresie zapewniamy wsparcie w postępowaniu przed sądem rejestrowym oraz w postępowaniach o wykluczenie wspólnika lub dotyczących kwestionowania uchwał wspólników. Sporządzamy zmiany do umów spółek, pomagamy przy zmianach korporacyjnych (takich jak sprzedaż udziałów, zmiany w zarządzie lub radzie nadzorczej, podwyższanie kapitału zakładowego). Dla spółek kończących swoją działalność proponujemy usługę przeprowadzenia kompleksowej likwidacji podmiotu aż do wykreślenia z KRS.

Posiadamy doświadczenie we współpracy z takimi podmiotami jak PARP, NCBIR i spółki tworzone z funduszy celowych.

Zapytaj o ofertę

Wypełnienie formularza zajmuje 60 sekund