Dzięki znajomości specyfiki różnych form działalności gospodarczej wspieramy naszych klientów w sprawach związanych z prawem spółek – od rozpoczęcia do zakończenia ich działalności. Sporządzamy umowy spółek oraz umowy inwestycyjne (shareholders agreement), które zabezpieczają interesy wszystkich wspólników decydujących się na rozpoczęcie współpracy. Wspieramy przedsiębiorców w przekształceniach spółek i tworzeniu spółek celowych. W pełnym zakresie zapewniamy pomoc w postępowaniu przed sądem rejestrowym i w postępowaniach o wykluczenie wspólnika lub dotyczących kwestionowania uchwał wspólników. Posiadamy doświadczenie we współpracy z takimi podmiotami jak PARP, NCBIR i spółki tworzone z funduszy celowych.

Zakładanie spółek krok po kroku

Nasi klienci mogą liczyć na kompleksową obsługę w procesie zakładania spółki, niezależnie od jej rodzaju. Na pierwszym etapie współpracy dokonujemy rzetelnej weryfikacji Twojej sytuacji i profilu firmy, jaką chcesz prowadzić – na tej podstawie doradzamy najkorzystniejszy typ spółki. Mamy doświadczenie w zakładaniu i obsłudze wielu ich rodzajów, dlatego wiemy, z jakim ryzykiem, obciążeniem finansowym oraz sposobem rozliczania podatkowego wiążą się poszczególne formy działalności.

Zakładanie spółek wymaga gruntownej znajomości prawa, stanowi zatem wyzwanie dla osób niezaznajomionych z obowiązującymi regułami. Warto podkreślić, że każde niedopatrzenie może skutkować późniejszymi problemami i sytuacjami spornymi pomiędzy wspólnikami – przed przystąpieniem do współpracy koniecznie trzeba ustalić jej warunki, prawa i obowiązki udziałowców oraz zasady poufności. Nie musisz zajmować się tym samodzielnie. Dla bezpieczeństwa finansowego i komfortu każdej ze stron newralgiczne kwestie powinny zostać uregulowane na piśmie. Ograniczy to komplikacje w przypadku ewentualnych konfliktów czy chęci rozwiązania spółki lub dokonania zmian w jej funkcjonowaniu.

Działania, które warto powierzyć specjalistom

Nasze usługi na tym etapie obejmują zatem:

 • zakładanie spółki w zależności od indywidualnej specyfiki Twojej działalności – zakładamy spółki cywilne lub handlowe (kapitałowe: akcyjne i z ograniczoną odpowiedzialnością, osobowe: jawne, partnerskie, komandytowe i komandytowo-akcyjne),
 • wsparcie w procesie zakładania spółki online,
 • projektowanie umowy spółki,
 • podpisywanie umowy spółki u notariusza – współpracujemy z zaufaną kancelarią notarialną.
 • pomoc w rejestracji spółki w KRS.

Kompleksowa obsługa prawna spółki funkcjonującej na rynku

Dla spółek, które już zostały założone i dokonały rejestracji w KRS, proponujemy:

 • sporządzanie modyfikacji w umowach,
 • wsparcie w przypadku ewentualnych zmian korporacyjnych – sprzedaży udziałów, zmian w zarządzie lub radzie nadzorczej, podwyższaniu kapitału zakładowego, zmianie nazwy i siedziby, zmianie przedmiotu działalności,
 • usługi księgowe dla spółek,
 • bieżące wsparcie prawne dla stałych klientów – oferujemy pełną obsługę prawną i podatkową spółek obejmującą kompleksowe konsultacje i pomoc w prowadzeniu działalności,
 • doradztwo podatkowe,
 • protokołowanie posiedzeń organów spółki i zgromadzeń wspólników.

Wspieramy przedstawicieli spółki również w sytuacjach problematycznych, spornych i nietypowych. Znajomość specyfiki funkcjonowania konkretnego rodzaju spółki pozwala nam udzielać klientom porad prawnych i pomagać w rozwiązywaniu ewentualnych konfliktów oraz ułatwia realizację spraw z tytułu dochodzenia roszczeń od nierzetelnych wspólników.

Usługi dedykowane spółkom kończącym swoją działalność

Proponujemy usługi kompleksowej likwidacji spółki aż do wykreślenia z KRS. Pomagamy przebrnąć przez formalności związane z zamykaniem działalności, realizujemy kolejne punkty umowy i czuwamy nad ich wykonaniem, a także pozostajemy do Twojej dyspozycji aż do momentu, gdy Twoja firma zniknie z Krajowego Rejestru Sądowego. Prawo spółek to usługa, dzięki której zamkniesz spółkę bezpiecznie, legalnie i optymalnie pod względem finansowym.

Kompleksowa obsługa prawna spółek zwalnia Cię z konieczności poznawania skomplikowanych meandrów prawa, jest więc wygodnym rozwiązaniem – możesz zająć się funkcjonowaniem na rynku, nie martwiąc się o kwestie prawno-podatkowe.

Zapytaj o ofertę

Wypełnienie formularza zajmuje 60 sekund