Bezpłatna wiedza prawna

Przygotowana likwidacja – co to jest i dlaczego warto z niej skorzystać?

Czy wiesz, że ogłoszenie upadłości nie jest jedynym wyjściem w przypadku, gdy Twoja firma nie radzi sobie z zadłużeniem? Od ponad 4 lat w polskim prawie funkcjonuje instytucja przygotowanej likwidacji tzw. pre-pack. Dlaczego warto z niej skorzystać? Ponieważ Twoja firma może kontynuować działalność,  a wierzyciele zostają zaspokojeni w wyższym stopniu i szybciej niż wskutek klasycznej upadłości.
W tym wpisie przybliżę Ci zasady działania, tak niedocenianej przez przedsiębiorców, przygotowanej likwidacji. 

Jakie są zalety przygotowanej likwidacji i na czym ona polega?

Zanim przedstawię Ci procedurę pre-pack, chciałbym pokazać Ci, jakie są plusy skorzystania z tej instytucji, a jest ich nie mało.
Myślę, że dla firm, które od dłuższego czasu funkcjonują na rynku i mają wypracowaną renomę, istotną zaletą tej procedury jest możliwość dalszego funkcjonowania pod rządami nowego właściciela. Co istotne przedsiębiorstwo kontynuuje swoją działalność w oparciu o dotychczasowe zasoby, ale już bez obciążających je długów. 
Jak to jest możliwe? Procedura przygotowanej likwidacji pozwala na sprzedaż zadłużonego przedsiębiorstwa nabywcy z góry wskazanemu we wniosku, bez konieczności przeprowadzania postępowania upadłościowego. Mimo że sprzedaż ta dokonywana jest w ramach postępowania upadłościowego, to nie skutkuje likwidacją.

Cel procedury pre-pack 

Instytucja przygotowanej likwidacji ma za zadanie uwolnić zadłużoną i niewypłacalną firmę od skutków związanych z jej likwidacją, utrzymać miejsca pracy, wypracowaną przez lata renomę, kontrahentów i rynek. 
Dzięki zastosowaniu tej procedury przedsiębiorstwo ani na chwilę nie wstrzymuje swojej działalności, a zmiana właściciela przebiega w sposób niezauważony przez innych uczestników obrotu gospodarczego. Cały proces odbywa się w sposób przyjazny zarówno dla pracowników, jak i dla kontrahentów dłużnika. 

Zalety przygotowanej likwidacji

Jakie korzyści niesienie ze sobą skorzystanie z procedury pre-pack? Przede wszystkim jest to sprzedaż przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części
Oprócz tego zaletą przygotowanej likwidacji są: 

  • szybkość prowadzonego postępowania; 
  • obniżenie kosztów postępowania upadłościowego; 
  • możliwość sprzedaży przedsiębiorstwa wskazanemu nabywcy; 
  • zachowanie dotychczasowych miejsc pracy, w tym kluczowych specjalistów;
  • utrzymanie przedsiębiorstwa w ruchu;
  • odzyskanie zaufania wierzycieli.

Jak wygląda procedura przygotowanej likwidacji?

Z wnioskiem o wszczęcie procedury przygotowanej likwidacji może wystąpić zarówno zadłużony przedsiębiorca, jak i każdy z jego wierzycieli. 
Wraz z wnioskiem o ogłoszenie upadłości składa on wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży zadłużonego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, lub składników majątkowych stanowiących znaczną część przedsiębiorstwa na rzecz nabywcy.
Do wniosku o zatwierdzenie warunków sprzedaży dołącza się opis i oszacowanie składnika objętego wnioskiem sporządzone przez osobę wpisaną na listę biegłych sądowych. Wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży musi zawierać jej warunki obejmujące co najmniej cenę oraz nabywcę. 

Postanowienie sądu

Następnie sąd sprawdza, czy cena zaproponowana we wniosku jest wyższa niż kwota możliwa do uzyskania w postępowaniu upadłościowym przy likwidacji na zasadach ogólnych, pomniejszona o koszty postępowania oraz inne zobowiązania masy upadłości, które należałoby ponieść przy likwidacji w takim trybie.
Jeśli zostały spełnione wszystkie przesłanki do uwzględnienia wniosku, sąd w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości zatwierdza warunki sprzedaży. Postanowienie to  określa co najmniej cenę oraz nabywcę mienia będącego przedmiotem sprzedaży. 
Na postanowienie oddalające wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży zażalenie przysługuje dłużnikowi oraz wnioskodawcy składającemu wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży, a na postanowienie uwzględniające ten wniosek – dłużnikowi oraz każdemu z wierzycieli. Zażalenie można wnieść w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Rejestrze lub w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
Jak widzisz, warto dobrze przeanalizować sytuację swojej firmy i rozważyć skorzystanie z możliwości, jakie daje przygotowana likwidacja. Możesz samodzielnie dokonać analizy swojej firmy pod kątem istnienia przesłanek ogłoszenia upadłości i wnioskować o wszczęcie postępowania, ale możesz również skorzystać z usług naszej kancelarii, by zadbać o dopełnienie wszelkich niezbędnych formalności. 

BLOG KANCELARII

Zobacz również

E-mail:
kancelaria@cmm-kp.pl