Usługi związane z upadłością i restrukturyzacją świadczymy w zespole, który składa się z radcy prawnego i doradcy restrukturyzacyjnego (osoby posiadającej uprawnienia do wykonywania zadań zarządcy, nadzorcy sądowego lub syndyka). Ponieważ od 2016 roku do polskiego porządku prawnego wprowadzono nowe przepisy o upadłości i restrukturyzacji przedsiębiorców, klientom borykającym się z problemami finansowymi i niewypłacalnością możemy zaproponować wszczęcie jednego z postępowań, o których mowa w tych przepisach.

Kompleksowe wsparcie dla upadającego biznesu

Niewypłacalność nie zawsze jest jednoznaczna z bankructwem. Może ona doprowadzić do korzystnego układu z wierzycielami, uzdrowienia sytuacji firmy lub sprzedaży przedsiębiorstwa. Nasze usługi dedykujemy podmiotom z problemami finansowymi – jeśli zauważysz, że Twoja działalność zaczyna zmagać się z kłopotami zwiastującymi niewypłacalność, warto skorzystać z profesjonalnej pomocy. Po przeanalizowaniu sytuacji pomożemy Ci podjąć decyzję o dalszych krokach zmierzających do rozwiązania sytuacji. Do wyboru są między innymi dwie podstawowe drogi: restrukturyzacja w firmie lub ogłoszenie jej upadłości.

Firma w restrukturyzacji – co to oznacza?

Działania, jakie podejmujemy w tym procesie, mają na celu wprowadzenie zmian, aby uniknąć bankructwa. Restrukturyzacja przedsiębiorstwa polega na jego odnowieniu – w postępowaniu sanacyjnym zarządzanie w firmie przejmuje osoba wyznaczona przez sąd, Ty z kolei unikasz ewentualnych egzekucji zadłużenia. Alternatywą jest umowa układowa zawierana pod nadzorem sądu z wierzycielami – niejednokrotnie zaproponowanie im partycypowania w biznesie lub innych form zadośćuczynienia jest w stanie rozwiązać spory. Każda z tych dróg to szansa dla Twojej działalności, aby odbić się od finansowego dna i zacząć działać na nowo. Naszą rolą jest wskazanie Ci dostępnych rozwiązań i doradzenie najlepszej opcji w Twojej sytuacji.

Upadłość firmy pod okiem specjalistów

W skrajnych przypadkach, gdy dla działalności nie ma już ratunku, jedynym wyjściem staje się ogłoszenie upadłości. Przygotowujemy dla Ciebie wniosek o upadłość i wskażemy dokumentację, jaką należy do niego załączyć. Współpracujemy z Twoją księgowością i przejmujemy pełną kontrolę nad procesem upadłościowym, aby zwolnić Cię z obowiązku dbania o formalności. Założeniem upadłości jest taka likwidacja firmy, która pozwoli usatysfakcjonować wierzycieli oraz ocalić jak najwięcej z majątku przedsiębiorstwa. W zakres usług wchodzi również wsparcie członków zarządu upadających spółek przed obciążeniem ich prywatnych majątków długami tych spółek. Reprezentujemy członków w sprawach o zapłatę tych długów, bronimy w przypadku spraw karnej, występujemy w sprawach o zakaz prowadzenia działalności gospodarczej.

Nasze kompetencje obejmują reprezentowanie klientów na rozprawach w sądzie, a także przed nadzorcą sądowym, zarządcą lub syndykiem, który bierze udział w każdym postępowaniu tego typu.

Wsparcie wierzycieli i syndyków w procesach upadłościowych

Upadłość przedsiębiorstw to nie lada wyzwanie dla osób czekających na spłatę zobowiązań ze strony firmy. Reprezentujemy wierzycieli wobec upadającej działalności oraz doradzamy sposoby odzyskania zadłużenia, także od przedstawicieli upadającej spółki. Jeśli jest taka potrzeba, reprezentujemy wierzycieli w postępowaniu karnym. Udzielamy także pomocy syndykom, obsługując wszelkie prawne aspekty ich działalności. Nasi partnerzy mogą też prowadzić obsługę księgową syndyka.

Zapytaj o ofertę

Wypełnienie formularza zajmuje 60 sekund