Bezpłatna wiedza prawna

Spółka jawna – opodatkowanie i ZUS

Opodatkowanie i ZUS spółki jawnej

Zastanawiasz się, jak w spółce jawnej wyglądają kwestie opodatkowania i składek ZUS? Ta handlowa spółka osobowa nie ma osobowości prawnej, jednak może nabywać prawa, zaciągać zobowiązania, ma bowiem zdolność prawną. Taka forma prowadzenia działalności stanowi trafny wybór dla osób chcących uniknąć prowadzenia pełnej księgowości i wpłacania kapitału początkowego (wkładem w tej spółce niekoniecznie muszą być pieniądze). Przed podjęciem decyzji o założeniu tego typu spółki poznaj jednak formy opodatkowania spółki jawnej i dowiedz się, czy wspólnik spółki jawnej musi płacić ZUS. Kompleksową wiedzę na ten temat znajdziesz w tym artykule!

Co wyróżnia spółkę jawną spośród innych form prowadzenia działalności – poznaj zasady opodatkowania!

Na uwagę z pewnością zasługuje opodatkowanie spółki jawnej rozpatrywane na dwóch poziomach – wspólników będących podatnikami oraz spółki, która także jest samodzielnym podatnikiem. Wspólnicy spółki jawnej płacą podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT). Mają oni dużą elastyczność w zakresie wypłacania pieniędzy ze spółki, a najczęściej wybieranym rozwiązaniem jest pobieranie ich jako zaliczki na poczet spodziewanego zysku. Od wypłacanych kwot odprowadzany jest podatek, a każdego roku dokonywane jest rozliczenie PIT. Będąc wspólnikiem w spółce jawnej, możesz wybrać jedną z trzech form opodatkowania:

  • według skali podatkowej – inaczej mówiąc: na zasadach ogólnych, według których płacisz podatek dochodowy w wysokości 12% oraz 32% od nadwyżki dochodu powyżej 120 tysięcy złotych. Jest to forma, która wchodzi w życie automatycznie, jeśli nie wybierzesz żadnej z alternatyw przedstawionych poniżej,
  • w postaci podatku liniowego – w wysokości 19% niezależnie od wysokości dochodów,
  • jako ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – tylko w przypadku, gdy wszyscy wspólnicy spółki jawnej wybiorą tę opcję.

Oświadczenie o wybranej formie opodatkowania składasz w urzędzie skarbowym właściwym dla Twojego miejsca zamieszkania.

Spółka jawna – podatek VAT

Pamiętaj, że spółka jawna jako odrębny od wspólników podatnik także płaci i odlicza podatek – to VAT od faktur sprzedażowych i kosztowych (podatek naliczony i podatek należny) na ogólnych zasadach. Obowiązkiem spółki jest zatem odprowadzanie podatku, składanie zeznań podatkowych i comiesięczne przesyłanie do urzędu skarbowego pliku kontrolnego JPK_VAT. Spółka jawna może być też zwolniona z podatku VAT na zasadach ogólnych.

Jeśli interesują się szczegółowe informacje na temat spółki jawnej – specyfiki jej funkcjonowania i sposobu zakładania – zajrzyj do artykułu na naszym blogu, który charakteryzuje tę formę prawną prowadzenia działalności. Znajdziesz tam wszystko, co warto wiedzieć o spółce jawnej i dowiesz się, co ją cechuje. Zastanawiasz się, czy to dobry wybór dla Ciebie? Zgłoś się do nas – z chęcią doradzimy!

ZUS w spółce jawnej – składki wspólników

Wspólnicy będący osobami fizycznymi płacą składki na ZUS – są traktowani jak osoby prowadzące działalność gospodarczą, dlatego opłacają pełny ZUS i nie korzystają z żadnych ulg. Obowiązkowo podlegają ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowemu i wypadkowemu, mogą też dobrowolnie zdecydować się na ubezpieczenie chorobowe, które uprawnia do pobierania zasiłku w okresie choroby. Księgowość w spółce jawnej – jak dokumentować finanse?

Osoby prowadzące spółkę jawną mają do wyboru kilka dróg ewidencjonowania księgowości:

  • księgę przychodów i rozchodów,
  • ryczałt ewidencjonowany,
  • księgi rachunkowe – tak zwana pełna księgowość, na którą należy przejść po osiągnięciu przychodów 2 mln euro w danym roku lub gdy wspólnikiem jest osoba prawna.

CIT – kiedy ten podatek w spółce jawnej jest obowiązkowy?

Choć główną zaletą prowadzenia spółki jawnej jest brak podwójnego opodatkowania – a więc brak konieczności płacenia podatku CIT, jeśli wspólnikami są osoby fizyczne – istnieją sytuacje, w których taki obowiązek może się pojawić. Dzieje się tak, jeśli jednym ze wspólników jest inna spółka (osobowa lub kapitałowa). 

Jeśli wciąż zastanawiasz się, czy spółka jawna to odpowiednia forma prawna prowadzenia firmy w Twoim przypadku, zgłoś się do nas – w naszej kancelarii oszacujemy zasadność tego sposobu prowadzenia działalności i przeprowadzimy symulacje kosztów, dzięki którym łatwiej będzie Ci podjąć decyzję. Sprawdź też poniższą tabelę prezentującą wady i zalety spółki jawnej w kontekście opodatkowania, księgowości i ZUS.

ZaletyWady
Brak podwójnego opodatkowaniaObowiązek płacenia składek ZUS przez każdego wspólnika – każdy wspólnik spółki jawnej ZUS opłaca samodzielnie.
Możliwość prowadzenia prostej księgowości w postaci księgi przychodów i rozchodów.Brak możliwości skorzystania z ulg w ZUS.
Konieczność terminowego dopełnienia formalności związanych z uniknięciem podwójnego opodatkowania, jeśli jednym ze wspólników nie jest osoba fizyczna, a inna spółka. 

FAQ: Spółka jawna – opodatkowanie i ZUS
Najczęściej zadawane pytania

Jakie składki ZUS płaci wspólnik spółki jawnej?

Wspólnicy w spółce jawnej płacą takie same składki, jak osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą: obowiązkowe są składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe.

Jak zgłosić do ZUS wspólników spółki jawnej?

Należy wypełnić stosowny druk i złożyć go w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

Jaki podatek płacą wspólnicy spółki jawnej?

Jeśli wspólnikami są osoby fizyczne, płacą podatek dochodowy PIT.

Czy spółka jawna może płacić ZUS za wspólników?

Jest to obowiązkiem każdego wspólnika i to on jest zobligowany do sporządzenia i przekazania do ZUS zgłoszenia.

Kiedy można pominąć opłacanie składki ZUS wspólników spółki jawnej?

Jeżeli wspólnik – poza prowadzeniem spółki jawnej – ma też inną działalność gospodarczą, prowadzi inną spółkę osobową lub jest zatrudniony na umowę o pracę / zlecenie, wtedy nie ma obowiązku odprowadzać składek na ubezpieczenie społeczne, gdyż te są odprowadzane jednokrotnie. Inaczej jest w przypadku składek na ubezpieczenie zdrowotne, które należy odprowadzać od każdej prowadzonej działalności.

Mały ZUS – spółka jawna uprawnia do ulgi?

Mały ZUS to rozwiązanie dla najmniejszych przedsiębiorców, którzy dzięki skorzystaniu z tej ulgi mają szansę zmniejszyć koszty wynikające z prowadzenia działalności. Niestety w przypadku wspólników spółki jawnej ulga ta nie obowiązuje.

Co oznacza określenie: spółka transparentna podatkowo?

Spółka jawna jako jedyna utrzymała transparentność podatkową. Oznacza to, że podatek od wypracowanego dochodu płacą wspólnicy. Spółka nie jest podatnikiem podatku dochodowego CIT, poza wyżej opisanymi wyjątkami.

Czym jest danina solidarnościowa (tak zwane janosikowe) i kiedy należy ją płacić?

Znana też pod określeniem podatku dla najbogatszych danina solidarnościowa wynosi 4%, a obowiązek jej zapłaty pojawia się po przekroczeniu limitu przychodów na poziomie 1 mln złotych. Podstawę jej obliczenia stanowi nadwyżka ponad tę kwotę. W spółce jawnej do jej zapłaty zobowiązani są wspólnicy.

Kiedy w spółce jawnej trzeba prowadzić pełną księgowość?

Jeżeli przychody w danym roku przekroczą 2 mln euro lub jeśli wspólnikiem w spółce jawnej jest osoba prawna (na przykład spółka z ograniczoną odpowiedzialnością).

BLOG KANCELARII

Zobacz również

E-mail:
kancelaria@cmm-kp.pl