Bezpłatna wiedza prawna

Jak założyć spółkę z o.o. u notariusza?

Sprawdź jak założyć spółkę z o.o. u notariusza

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to dość popularna forma prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Posiada osobowość prawną i kapitał, może funkcjonować w obrocie gospodarczym i samodzielnie występuje w relacjach handlowych. Wspólnicy nie odpowiadają prywatnym majątkiem za zobowiązania spółki – jej własnością staje się wyłącznie to, co wnieśli oni do niej podczas zawierania umowy, a w przypadku ewentualnego niepowodzenia czy nieudanych inwestycji posiadany przez nich majątek  nie jest zagrożony. To najważniejsza zaleta, dla której wielu przedsiębiorców wybiera właśnie taką formę prowadzenia działalności. Zastanawiasz się, jak założyć spółkę z o.o. u notariusza, jakie dokumenty będą potrzebne i jak wygląda cała procedura? Czytaj dalej, a dowiesz się więcej!

Jak otworzyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością?  

Możesz zrobić to na dwa sposoby – założyć spółkę z o.o. online, korzystając z internetowego systemu S-24 lub odwiedzając kancelarię notarialną. Pierwszy sposób wyróżnia się szybkością (spółka jest gotowa do działania już w 24 godziny), jednak wiąże się z pewnymi ograniczeniami i bazuje na okrojonych szablonach dokumentów. Jeśli zależy Ci na stworzeniu bardziej rozbudowanej umowy spółki, wybierz drugie rozwiązanie.

Jak założyć spółkę z o.o. krok po kroku? Oto etapy, których nie możesz pominąć:

 1. wypełnienie internetowego formularza w systemie PRS (Portal Rejestrów Sądowych) jest to wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców, 
 2. wypełnienie załączników w systemie PRS  – będą to: numer CREWAN umowy spółki w formie aktu notarialnego, oświadczenie zarządu o wniesieniu kapitału, dokument o powołaniu członków organu spółki, lista wspólników, oświadczenie o statusie cudzoziemca, lista osób uprawnionych do powołania zarządu, zgody członków zarządu na powołanie
 3. złożenie wniosku o wpisanie spółki do rejestru – składasz go do sądu właściwego dla siedziby spółki określonej w jej umowie. Zrobisz to przez Portal Rejestrów Sądowych – w tym celu musisz mieć założony profil zaufany.

Ile czasu zajmie założenie spółki z o.o. tą drogą? Czas oczekiwania na rejestrację to co najmniej tydzień, jednak realnie może on wynieść nawet kilka tygodni. Składany wniosek charakteryzuje się sporym stopniem skomplikowania, wymaganych jest kilka załączników i wizyta u notariusza, a także wniesienie stosownej opłaty. Obawiasz się, że samodzielnie nie poradzisz sobie z tym zadaniem? Powierz je nam – kancelaria CMM specjalizuje się w kompleksowej obsłudze prawnej spółek, doskonale wiemy zatem, jak otworzyć spółkę z o.o. i z chęcią Ci w tym pomożemy.

Kto może założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością?

Założycielami spółki z o.o. mogą być wszystkie osoby fizyczne lub prawne bez względu na obywatelstwo, a także lokalizację siedziby firmy. To forma prowadzenia działalności polecana przede wszystkim tym wspólnikom, którzy chcą ograniczyć ryzyko finansowe do wkładu, jaki wnieśli do spółki – ich prywatny majątek pozostaje niezagrożony w przypadku jakichkolwiek niepowodzeń czy nieudanych inwestycji. Warunkiem koniecznym jest minimalny kapitał wynoszący 5 tysięcy złotych. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może zostać założona przez jedną lub więcej osób. Co ważne, członek zarządu spółki nie może być notowany w Krajowym Rejestrze Karnym za wskazane w przepisach prawa przestępstwa o charakterze gospodarczym.


Jak zarejestrować spółkę z o.o.?

W tym celu niezbędna jest umowa spółki, którą możesz sporządzić samodzielnie, skorzystać ze wzorów udostępnianych przez notariusza lub zgłosić się do kancelarii prawnej z prośbą o pomoc – w tym ostatnim przypadku otrzymasz nie tylko gotową umowę spółki, lecz także kompleksowe wsparcie w procesie jej zakładania i późniejszego prowadzenia. Jeśli zastanawiasz się, jakie dokumenty są potrzebne do założenia spółki z o.o., nie możesz pominąć wspomnianej umowy. Muszą się w niej znaleźć następujące punkty:

 • nazwa i siedziba firmy – pamiętaj, że nazwa Twojej spółki nie powinna wprowadzać w błąd i musi nawiązywać do rodzaju działalności, jaką będziesz się zajmować,
 • przedmiot działalności – to uzgodniony przez wspólników sposób realizacji założonych celów. W razie chęci jego zmiany konieczna jest uchwała podjęta większością głosów,
 • wysokość wniesionego kapitału zakładowego – nie może być on niższy niż 5 tysięcy złotych. Zostaje pokryty wkładem pieniężnym i niepieniężnym – środki finansowe są wpłacane na rachunek bankowy spółki, a w przypadku wkładów niepieniężnych ich własność przenoszona jest na spółkę,
 • ilość udziałów przypadających na każdego wspólnika,
 • liczba i wartość udziałów obejmowanych przez wspólników,
 • czas trwania spółki.

Jeśli zamierzasz powierzyć obsługę prawną kancelarii, niezbędne jest też załączenie pełnomocnictwa procesowego dla radcy prawnego – dzięki temu będzie on mógł przejąć za Ciebie obowiązki wypełnienia obligatoryjnych formalności, zadba o realizację wszystkich wymogów związanych z zakładaniem spółki, będzie też towarzyszył Ci u notariusza podczas podpisywania umowy.

Spółka z o.o. – jak otworzyć ją u notariusza?

Niewątpliwą zaletą zakładania spółki z o.o. u notariusza jest możliwość skonstruowania umowy zawierającej dowolną treść, zgodną z wymogami prawnymi. Można ją zatem zoptymalizować zgodnie z indywidualnymi potrzebami wynikającymi ze specyfiki prowadzonej działalności, dołączyć do niej niezbędne postanowienia dotyczące między innymi pierwszeństwa w nabywaniu udziałów, kwestii regulujących procedurę likwidacji spółki czy zgód korporacyjnych, kwestii spadkowych, relacji między wspólnikami a zarządem, a także umieścić informację o wniesieniu innych praw majątkowych. Notariusz pobiera za swoją usługę taksę , która jest zależna od wysokości kapitału zakładowego spółki. Opłata za złożenie wniosku o założenie spółki z o.o. wynosi 600 zł, trzeba też dokonać wpisu do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych oraz poczekać na nadanie numerów KRS, NIP i REGON. 

Chcąc dowiedzieć się, jak założyć spółkę z o.o., pamiętaj o:

 • uiszczeniu wymaganych opłat sądowych – bez nich Twój wniosek o założenie spółki z o.o. nie zostanie rozpatrzony,
 • bezbłędnym umieszczeniu danych osobowych oraz adresów,
 • dotrzymaniu terminu od zawiązania spółki do jej rejestracji – nie może on przekroczyć 6 miesięcy, po tym czasie spółka ulega rozwiązaniu i należy ponownie podpisać umowę,
 • nadaniu poprawnej nazwy spółce – zapoznaj się z wyrażeniami zakazanymi oraz zadbaj o spójność działalności z nazwą tak, aby nie wprowadzała ona w błąd
 • dostarczeniu kompletu dokumentów wraz z załącznikami.

Jeśli obawiasz się, że samodzielnie nie poradzisz sobie z procedurą założenia spółki z o.o., zwróć się o pomoc do kancelarii prawnej – to rozwiązanie wiąże się z szeregiem zalet, a najważniejszą jest pewność, że wszystkie formalności, opłaty i terminy będą dopilnowane. 

Jak otworzyć spółkę z o.o. z wkładem niepieniężnym?

Kapitał zakładowy spółki pokrywa się wkładem niepieniężnym tylko wtedy, gdy spółka zakładana jest w trybie tradycyjnym (wybierając rejestrację za pośrednictwem systemu S-24, godzisz się na pokrycie całości wkładem pieniężnym). Musi on być możliwy do wyceny, zbywalny i przydatny dla spółki – często jest to prawo własności, majątkowe prawa autorskie, papiery wartościowe, prawo użytkowania wieczystego, akcje lub udziały innej spółki, rzeczy ruchome, które będą wykorzystywane w trakcie prowadzenia firmy – samochód czy sprzęt komputerowy. Wyceny wkładu mogą dokonać wspólnicy lub powołany do tego rzeczoznawca. Nie wiesz, czy Twój wkład niepieniężny może stać się majątkiem spółki? Zgłoś się do nas, a rozwiejemy Twoje wątpliwości i doradzimy najkorzystniejsze rozwiązania. 

Jak założyć spółkę z o.o. z pomocą naszej kancelarii?

Wystarczy, że skontaktujesz się z nami, a my wszystkim się zajmiemy – stworzymy dla Ciebie umowę spółki zgodną z Twoimi wymaganiami, zadbamy o wypełnienie niezbędnych dokumentów i będziemy towarzyszyć Ci podczas wizyty u notariusza. Jednak na tym nasza rola się nie kończy – z chęcią zaoferujemy Twojej spółce pełną obsługę, wsparcie i doradztwo prawne na dalszych etapach jej funkcjonowania.

BLOG KANCELARII

Zobacz również

E-mail:
kancelaria@cmm-kp.pl