W zakresie windykowania roszczeń pieniężnych udzielamy pomocy prawnej wierzycielom oraz dłużnikom.

Naszym stałym klientom, którzy chcą uniknąć problemów związanych z nieterminowymi płatnościami od ich kontrahentów świadczymy usługę tzw. pieczęci windykacyjnej, o której można przeczytać tutaj.

Windykacja rozpoczyna się od czynności przedsądowych takich jak wezwanie do zapłaty lub uczestnictwo w negocjacjach ugodowych. Na etapie sądowym zapewniamy wierzycielom kompleksową usługę – od wniesienia pozwu o zapłatę, przez uczestnictwo w całym procesie sądowym aż do jego prawomocnego zakończenia. Reprezentujemy klientów w postępowaniu egzekucyjnym przed komornikiem.

Dłużnikom pomagamy w zbadaniu zasadności skierowanego przeciw nim roszczenia, sporządzamy sprzeciwy lub zarzuty od nakazów zapłaty, apelacje, zażalenia, skargi na czynności komornika i występujemy w imieniu klientów w sądzie. Sprawy windykacyjne uzupełniamy szeregiem dodatkowych usług, takich jak skarga pauliańska,  reprezentacja w postępowaniu upadłościowym, audyt ksiąg wieczystych.

Wartość skutecznie zwindykowanych przez nas należności przekracza kilka milionów złotych!

Zapytaj o ofertę

Wypełnienie formularza zajmuje 60 sekund