Jedną z naszych usług jest doradztwo windykacyjno-prawne, w którego realizacji opieramy się na kompleksowej wiedzy prawniczej. Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie, dobierając dostępne narzędzia prawne zgodnie z konkretnymi potrzebami i możliwościami egzekucji zadłużenia. W zakresie windykowania roszczeń pieniężnych udzielamy pomocy prawnej wierzycielom oraz dłużnikom.

Prawo windykacyjne – przepisy, na których bazujemy

Windykacja długów rozpoczyna się od czynności przedsądowych, takich jak wezwanie do zapłaty lub uczestnictwo w negocjacjach ugodowych. Na etapie sądowym zapewniamy wierzycielom kompleksową usługę – od wniesienia pozwu o zapłatę, przez uczestnictwo w całym procesie sądowym aż do jego prawomocnego zakończenia. Reprezentujemy klientów w postępowaniu egzekucyjnym przed komornikiem. Współpracujemy ze sprawdzoną kancelarią komorniczą, której doświadczenie pozwala na pełną kontrolę nad Twoją sprawą.

Możesz skorzystać z naszego wsparcia również wtedy, gdy to Ty jesteś stroną zadłużoną i chcesz jak najkorzystniej rozwiązać swoją sytuację. Dłużnikom pomagamy w zbadaniu zasadności skierowanego przeciw nim roszczenia, sporządzamy sprzeciwy lub zarzuty od nakazów zapłaty, apelacje, zażalenia, skargi na czynności komornika i występujemy w imieniu klientów w sądzie.

Skuteczna windykowanie – jakie etapy uwzględnia?

Zmagając się z niewypłacalnym partnerem biznesowym, masz do dyspozycji narzędzia umożliwiające efektywną egzekucję należnych Ci pieniędzy. Postępujemy według sprawdzonego schematu, uwzględniającego prawa wierzyciela i dłużnika. Nasze działania obejmują:

  • wezwanie do zapłaty – to pierwszy krok rozpoczynający proces dochodzenia spłaty zadłużenia,
  • postępowanie przedsądowe, w tym negocjacje ugodowe i próby ustalenia dogodnych warunków uregulowania płatności,
  • wniesienie sprawy do sądu – w przypadku, gdy dłużnik nie wykazuje chęci współpracy,
  • kompleksową obsługę klienta wraz z reprezentacją podczas rozprawy, przygotowaniem do zeznań i skompletowaniem wymaganej dokumentacji,
  • jeśli jesteś stroną zadłużoną – monitorowanie czynności komornika i wnoszenie ewentualnych zastrzeżeń dotyczących jego działań.

Windykacja długów – usługi dodatkowe

Sprawy windykacyjne uzupełniamy szeregiem dodatkowych usług, takich jak:

  • skarga pauliańska – w jej treści zawieramy żądanie uznania danej czynności prawnej za bezskuteczną. Ma ona zastosowanie wtedy, gdy Twój kontrahent w momencie zawierania umowy był świadomy niemożności wywiązania się z zawartych w niej postanowień. W takim przypadku jego działanie jest uznawane za wprowadzenie w błąd w celu uzyskania korzyści majątkowych,
  • reprezentacja w postępowaniu upadłościowym – jeśli Twoja firma ma problemy finansowe i zauważasz zwiastuny niewypłacalności, pomagamy w przeprowadzeniu likwidacji przedsiębiorstwa w taki sposób, aby była satysfakcjonująca zarówno dla strony zadłużonej, jak i dla wierzyciela,
  • audyt ksiąg wieczystych.

Przeprowadzając działania windykacyjne, działamy tak, aby ich kosztem został obciążony dłużnik.

Doradztwo dla stałych klientów

Naszym stałym klientom, którzy chcą uniknąć problemów związanych z nieterminowymi płatnościami od ich kontrahentów, świadczymy usługę tzw. pieczęci windykacyjnej. Jest to narzędzie dostępne niektórym firmom windykacyjnym i kancelariom prawnym – to pieczątka z informacją dla kontrahentów i klientów o monitorowaniu płatności. Mówi ona o tym, że w przypadku braku spłaty należności w terminie odzyskaniem długu zajmie się kancelaria prawna. Pieczęć windykacyjna okazuje się skutecznym narzędziem ostrzegawczym i profilaktycznym –  zapobiega zadłużeniom, ponieważ kontrahent zyskuje świadomość konsekwencji, jakie poniesie w przypadku niewypłacalności.

Kompleksowe wsparcie w zakresie windykacji długów wymaga doświadczenia, znajomości podstaw prawnych, a także dostępu do narzędzi ułatwiających skuteczną egzekucję. Naszym klientom zapewniamy pełną obsługę prawną, doradztwo i pomoc w dochodzeniu roszczeń. Wartość skutecznie zwindykowanych przez nas należności przekracza kilka milionów złotych.


Zapytaj o ofertę

Wypełnienie formularza zajmuje 60 sekund