Każda umowa przed podpisaniem powinna być sprawdzona przez radcę prawnego pod kątem zgodności z przepisami prawa oraz tego czy jej postanowienia mogą być dla klienta szczególnie niekorzystne. Badamy umowy pod kątem możliwości ich wypowiedzenia, rozwiązania, odstąpienia i naliczania kar umownych oraz dochodzenia innych roszczeń związanych z umową.

Zapytaj o ofertę

Wypełnienie formularza zajmuje 60 sekund