Każda umowa przed podpisaniem powinna być sprawdzona przez radcę prawnego pod kątem zgodności z przepisami prawa i tego czy jej postanowienia mogą być dla klienta szczególnie niekorzystne. Badamy te dokumenty pod kątem możliwości ich wypowiedzenia, rozwiązania, odstąpienia i naliczania kar umownych oraz dochodzenia innych roszczeń związanych z umową.

Kompleksowa opieka nad Twoją umową

Obsługujemy wszystkie umowy na każdym etapie ich realizacji. Współpraca z nami odbywa się zgodnie ze sprawdzonym schematem, jaki wypracowaliśmy na przestrzeni wielu lat naszej działalności. Obejmuje on następujące etapy:

 • dobór odpowiedniego rodzaju – pomagamy Ci wybrać jej optymalny typ, zgodny z indywidualnymi potrzebami. Tworzymy umowy cywilno-prawne, kupna i sprzedaży, najmu, leasingu, dotyczące zatrudniania (o pracę, zlecenie), a także umowy B2B,
 • w Twoim imieniu podejmujemy negocjacje z partnerami biznesowymi – bierzemy udział w spotkaniach lub konsultacjach w formie zdalnej, ustalamy sposób jej  wypowiedzenia i inne istotne dla dalszej współpracy kwestie regulujące obowiązki każdej ze stron,
 • tworzymy kompleksowy projekt od A do Z – nasi stali klienci często korzystają ze sprawdzonych wzorców, które dla nich wykonujemy.

Wsparcie w sytuacjach konfliktowych

Każda umowa jest przez nas tworzona w taki sposób, aby w pełni zabezpieczać Twoje interesy w ewentualnych sytuacjach spornych. Nasze wsparcie polega również na doradztwie drogi postępowania w przypadku nienależytego wykonania postanowień umowy – zarówno ze strony Twoich kontrahentów, jak i Twojej. Pomagamy w przypadku niepłacenia należności, niedotrzymania poszczególnych punktów umowy, a także w razie konieczności jej wypowiedzenia lub chęci odstąpienia od niej.

Rozwiązanie, wypowiedzenie, odstąpienie od umowy – pomoc radcy prawnego

Jeśli zawarta przez Ciebie umowa ma zostać rozwiązana lub gdy druga strona nie wywiązuje się ze swoich obowiązków wynikających z podpisanej umowy, udzielamy wsparcia prawnego w zakresie:

 • wypowiedzenia / rozwiązania /odstąpienia od umowy,
 • mediacji i negocjacji z kontrahentami,
 • roszczeń wynikających z ustaleń, wraz z udziałem w sprawach sądowych – zarówno w sytuacji gdy to Ty wytaczasz powództwo, jak i wtedy gdy jesteś pozwany.

Zapewniamy kompleksową opiekę w procesie rozwiązywania umów i łagodzenia sporów lub odzyskiwania należności. Odciążamy Cię z konieczności angażowania w kwestie prawne – Twój udział sprowadza się wyłącznie do aspektów merytorycznych wynikających z konkretnej branży, w jakiej się specjalizujesz.

Dokumenty wymagające aktu notarialnego

Współpracujemy z kancelarią notarialną obsługującą te umowy naszych klientów, wobec których istnieje wymóg ich zawarcia w formie aktu notarialnego. Najczęściej są to umowy:

 • przeniesienia własności nieruchomości,
 • deweloperskie,
 • spadkowe, jeśli dotyczą nieruchomości,
 • darowizny nieruchomości,
 • umowy spółek

Przeprowadzamy Cię przez cały proces zawierania umowy, towarzyszymy Ci podczas wizyty u notariusza i czuwamy nad tym, aby wszystko odbyło się bezpiecznie i sprawnie.

Profesjonalne tworzenie umów nietypowych

Naszą specjalizacją są też umowy nietypowe – wykorzystywane w branży IT, obejmujące kwestie licencji, praw autorskich i oprogramowania komputerowego. Tworzymy skomplikowane umowy na roboty budowlane, a swoje doświadczenie zdobywaliśmy przy wsparciu dużych inwestycji. Jedną z naszych usług jest legal english – oferujemy umowy dwujęzyczne, a także tłumaczenia umów dla naszych klientów.

Nawiązując współpracę z naszą kancelarią prawą, nie musisz samodzielnie zajmować się formalnościami dotyczącymi umowy – kompleksowo zaprojektujemy dla Ciebie dokument, w którym zawarte będą wszystkie ważne kwestie regulujące sposób współpracy lub wykonywania usług. Nie jesteś pewien, czy umowa zaproponowana Ci przez partnera biznesowego jest dla Ciebie korzystna? Potrzebujesz konsultacji i wprowadzenia ewentualnych poprawek? Radca prawny nie tylko tworzy je od podstaw, lecz również dokonuje oceny stworzonych już dokumentów i opiniuje je dla Ciebie.

Zapytaj o ofertę

Wypełnienie formularza zajmuje 60 sekund