Odpowiedzialność wspólników w spółce jawnej
202102.19
Wyłącz
0

Odpowiedzialność wspólników w spółce jawnej

Wspominałem już, że spółka jawna posiada podmiotowość prawną. Oznacza to, że w obrocie gospodarczym funkcjonuje jako byt odrębny od wspólników, którzy jedynie reprezentują ją w stosunku do osób trzecich. Z wyodrębnieniem majątkowym spółki jawnej ściśle wiąże się kwestia odpowiedzialności za zobowiązania. Dlatego w tym wpisie opiszę, na jakich zasadach wspólnicy spółki jawnej odpowiadają za długi…

Kto reprezentuje spółkę jawną wobec osób trzecich?
202102.15
Wyłącz
0

Kto reprezentuje spółkę jawną wobec osób trzecich?

W poprzednim wpisie, w którym charakteryzowałem spółkę jawną, wspomniałem o tym, że ma ona podmiotowość prawną, z czym wiąże się posiadanie zdolności prawnej. Oznacza to, że spółka jawna może w swoim imieniu i na swój rachunek nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.  Dziś natomiast odpowiem na pytanie, kto reprezentuje spółkę jawną, czyli składa i przyjmuje w…

Co warto wiedzieć o spółce jawnej?
202102.02
Wyłącz
0

Co warto wiedzieć o spółce jawnej?

Zanim zdecydujesz się na złożenie własnej działalności, rozważ dobrze formę prawną, w jakiej będziesz ją prowadził. Polski ustawodawca proponuje Ci wiele możliwości – od jednoosobowej działalności gospodarczej, poprzez spółkę cywilną, osobową, aż po kapitałową. Samych spółek osobowych mamy kilka rodzajów, a jedną z najpopularniejszych jest spółka jawna. Z tego wpisu dowiesz się jak założyć ten…

Spółka kapitałowa – cechy charakterystyczne
202101.25
Wyłącz
0

Spółka kapitałowa – cechy charakterystyczne

Obok osobowych, spółki kapitałowe są rodzajem spółek prawa handlowego. Zasadnicza różnica między nimi tkwi w elemencie, łączącym podmioty w poszczególnych ich typach. W spółce osobowej tym elementem są wspólnicy, natomiast w kapitałowych – kapitał. Z tego wpisu dowiesz się, czym są spółki kapitałowe. Definicja spółki kapitałowej Jest ona spółką handlową opartą na kapitale zakładowym lub w przypadku…

Spółka osobowa – charakterystyka
202101.21
Wyłącz
0

Spółka osobowa – charakterystyka

W Polsce istnieje szereg form prawnych, które umożliwiają przedsiębiorcom prowadzenie działalności gospodarczej. Jedną nich są spółki osobowe, regulowane przepisami kodeksu spółek handlowych. W tym wpisie przedstawię Ci definicję spółki osobowej oraz jej główne cechy. Definicja spółki osobowej  Spółki osobowe, obok spółek kapitałowych są rodzajem spółek prawa handlowego. Kodeks spółek handlowych wyróżnia spółki osobowe: Jawne –…

Spółka osobowa a spółka kapitałowa – różnice, podobieństwa, wady i zalety
202010.23
Wyłącz
0

Spółka osobowa a spółka kapitałowa – różnice, podobieństwa, wady i zalety

Zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych, spółki handlowe występują w dwóch postaciach: spółki osobowe i spółki kapitałowe. Spółki osobowe to: spółka jawna, partnerska, komandytowa i komandytowo – akcyjna. Spółki kapitałowe to: spółka z ograniczoną odpowiedzialności i spółka akcyjna. Po wejściu w życie nowelizacji kodeksu spółek handlowych kolejną spółką kapitałową będzie „prosta spółka akcyjna”. Powyższy podział…