Jedną z naszych specjalizacji jest obsługa prawna firm budowlanych – mamy duże doświadczenie we współpracy z przedstawicielami tej branży w budownictwie infrastrukturalnym, jak i kubaturowym. Z naszych usług korzystają duże firmy, jak i podwykonawcy wykonujący zlecone im prace. Niezależnie od zakresu inwestycji, do każdego klienta podchodzimy indywidualnie, mając na uwadze specyfikę planowanych robót, ponieważ zdajemy sobie sprawę z odpowiedzialności ciążącej na wykonawcach realizujących przetargi publiczne i kosztowne inwestycje.

Obsługa prawna dedykowana firmom budowlanym

W ramach świadczonych usług zapewniamy kompleksową obsługę firm budowlanych, która obejmuje:

  • doradztwo prawne dotyczące dużych inwestycji w budownictwie infrastrukturalnym – to między innymi kontrakty na realizację autostrad, obwodnic i linii kolejowych. Wymagają one tworzenia umów uwzględniających skomplikowane przepisy prawa budowlanego, zabezpieczających zarówno inwestora, jak i wykonawców,
  • przetargi publiczne finansowane ze skarbu państwa –radca prawny monitoruje relacje firmy z przedstawicielami państwa, bierze udział w negocjacjach i pomaga ustalać zasady współpracy, a także konkretyzować warunki umowy,
  • spory budowlane – wspieramy naszych klientów nie tylko na etapie przygotowawczym, ale również w momencie, gdy pojawiają się sytuacje sporne i problematyczne, bierzemy udział w ewentualnych procesach sądowych wynikających z naruszenia warunków umowy.

Krótko mówiąc, zapewniamy nadzór prawny nad całą inwestycją, na co pozwala nam bogate doświadczenie w tym zakresie.

Prawo budowlane – prawnik dla dużych i małych przedsiębiorstw

Zmiany w prawie budowlanym pojawiają się często i wymagają bieżącego śledzenia aktualnych regulacji, aby móc zaproponować optymalne rozwiązania. Wśród naszych klientów są zarówno firmy przystępujące do przetargów, jak i podwykonawcy realizujący roboty bezpośrednie, a także biura projektowe. Każdy z tych podmiotów wymaga uregulowania obowiązków i zakresu ponoszonej odpowiedzialności wraz z określeniem ewentualnych kar umownych. Indywidualne podejście pozwala nam dostosować zakres tworzonej umowy do konkretnego klienta, aby zabezpieczyć jego interesy w jak najlepszy sposób.

Prowadziliśmy spory dotyczące infrastruktury kolejowej budowanej w związku z Mistrzostwami EURO 2012, opiniowaliśmy i negocjowaliśmy umowy związane z remontem autostrady A4 i obwodnicami dużych dolnośląskich miast.

Mieliśmy okazję uczestniczyć w sporach sądowych toczących się o milionowe kwoty – sprawne poruszanie się w przepisach prawa budowlanego umożliwia nam kompleksowe wsparcie klientów na każdym etapie realizacji inwestycji.

Międzynarodowe normy przepisów budowlanych

Znamy procedury zawarte w normie FIDIC – zawiera ona ustandaryzowane umowy dla skomplikowanych inwestycji. Zbiór warunków kontraktowych Organizacji Międzynarodowej Federacji Inżynierów Konsultantów jest często wykorzystywany przy dużych projektach. Obejmuje kwestie związane z obowiązkami, ryzykiem i odpowiedzialnością, a także ubezpieczeniem robót, sprzętu wykonawcy, pracowników i szkód majątkowych. Bazowanie na FIDIC wymaga znajomości przepisów prawa budowlanego i znacznie ułatwia sprecyzowanie poszczególnych warunków zawieranej umowy. Nasi radcy prawni opierają się na szablonach i biegle przemieszczają się pomiędzy paragrafami, dzięki czemu zapewniają międzynarodowy standard obsługi.

Bezpieczeństwo Twoich interesów

Powierzając nam swoją sprawę, zyskujesz kompleksową obsługę i pewność, że Twoje interesy są dla nas priorytetem. Gwarantujemy ich zabezpieczenie w odpowiednio skonstruowanej umowie, a także wsparcie w przypadku ewentualnych sytuacji spornych i konfliktów.

Zapytaj o ofertę

Wypełnienie formularza zajmuje 60 sekund