Uczestnicy postępowania restrukturyzacyjnego
202101.28
Wyłącz
0

Uczestnicy postępowania restrukturyzacyjnego

W postępowaniu restrukturyzacyjnym jego uczestnikami są dłużnik oraz wierzyciel. Przy czym ustawa prawo restrukturyzacyjne wskazuje, że uczestnikiem postępowania jest zarówno wierzyciel osobisty dłużnika, któremu przysługuje wierzytelność bezsporna, jak i wierzyciel, któremu przysługuje uprawdopodobniona wierzytelność sporna, jeżeli został dopuszczony do udziału w sprawie. Dłużnik w postępowaniu restrukturyzacyjnym  Procedury określone w prawie restrukturyzacyjnym dotyczą wyłącznie dłużników niewypłacalnych…

Spis wierzytelności w postępowaniu restrukturyzacyjnym
202101.07
Wyłącz
0

Spis wierzytelności w postępowaniu restrukturyzacyjnym

Jednym najważniejszych dokumentów w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest spis wierzytelności. Stanowi on podstawę uczestnictwa w postępowaniu i dochodzenia swoich roszczeń przez wierzycieli. Dokument ten przedstawia wartość wierzytelności, to jest ostateczną sumę, z jaką wierzyciel występuje w postępowaniu restrukturyzacyjnym. Przebieg procesu restrukturyzacji firmy zależy od prawidłowo przygotowanego spisu. Czym on jest i jak wygląda proces jego przygotowania,…

Organy pozasądowe w postępowaniu restrukturyzacyjnym – nadzorca układu, sądowy i zarządca
202012.29
Wyłącz
1

Organy pozasądowe w postępowaniu restrukturyzacyjnym – nadzorca układu, sądowy i zarządca

Uczestnikami postępowania restrukturyzacyjnego, obok dłużnika i wierzycieli, są organy pozasądowe. W zależności od rodzaju będą to nadzorca układu, sądowy lub zarządca. W tym wpisie pokrótce omówię rolę każdego z nich w danym postępowaniu restrukturyzacyjnym.  Nadzorca układu Ten organ występuje w postępowaniu o zatwierdzenie układu. W odróżnieniu od pozostałych postępowań, w tym to dłużnik decyduje o…

Rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych 
202012.07
Wyłącz
0

Rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych 

Często dzieje się tak, że mimo świetnego pomysłu na biznes firma staje w obliczu trudności finansowych, które wprost prowadzą ją do stanu niewypłacalności. Zdarza się, że zadłużenie jest tak duże, iż jedynym wyjściem z sytuacji jest ogłoszenie upadłości. Jeśli jednak istnieje, choć cień szansy, że kryzys jest jedynie przejściowy, podjęcie pewnych środków pozwoli na wyprowadzenie…

Skutki ogłoszenia upadłość co do spadku nabytego przez upadłego 
202011.20
Wyłącz
0

Skutki ogłoszenia upadłość co do spadku nabytego przez upadłego 

Ogłoszenie upadłości rodzi wiele skutków prawnych dla upadłego przedsiębiorcy. Opisałem już, jak wpływa upadłość na zobowiązania upadłego oraz jakie są jej skutki w stosunku do majątku upadłego. W tym wpisie pokrótce omówię natomiast  sytuację, gdy upadły dłużnik zostaje powołany do spadku. Jakie są więc skutki ogłoszenia upadłości co do spadków nabytych przez upadłego? Spadek a…

Skutki ogłoszenia upadłości co do zobowiązań upadłego
202011.06
Wyłącz
0

Skutki ogłoszenia upadłości co do zobowiązań upadłego

Celem postępowania upadłościowego dotyczącego przedsiębiorcy jest zaspokojenie roszczeń wierzycieli w jak najwyższym stopniu. Zatem priorytetem tego postępowania jest interes ogółu wierzycieli. W związku z tym ustawa Prawo upadłościowe przewiduje wiele rozwiązań, które ten interes mają zabezpieczyć. Celem tych regulacji jest ułatwienie syndykowi szybkiego spieniężenia majątku dłużnika i sprawnego zakończenia prowadzonej przez niego działalności.  Poprzednio omówiłem…

Jak przygotować wniosek o ogłoszenie upadłości?
202010.20
Wyłącz
0

Jak przygotować wniosek o ogłoszenie upadłości?

Jak przygotować wniosek o ogłoszenie upadłości? Rzeczywistość biznesowa bywa różna. Nie zawsze pomysł na świetny interes wypali. Z różnych powodów – czasem zależnych od przedsiębiorcy, a czasem nie. W takiej sytuacji staje on przed koniecznością zastosowania ostatecznego rozwiązania, jakim jest ogłoszenie upadłości. O jego podstawach przeczytasz w jednym z moich poprzednich wpisów “Przesłanki złożenia wniosku…

Przyspieszone postępowanie układowe – szybki sposób na wyjście z kłopotów finansowych
202008.24
Wyłącz
0

Przyspieszone postępowanie układowe – szybki sposób na wyjście z kłopotów finansowych

Kiedy okazuje się, że Twoja firma ma problemy z realizacją zobowiązań, ale mimo wszystko widzisz szansę na poprawę tej sytuacji i stabilizację Twojego biznesu, warto rozważyć jedno z czterech postępowań restrukturyzacyjnych. Rozwiązaniem, które może bardzo ułatwić Ci wyjście z trudnej sytuacji, jest przyspieszone postępowanie układowe.  Obok postępowania o zatwierdzenie układu, postępowania układowego i  postępowania sanacyjnego…

Przesłanki do złożenia wniosku o upadłość
202008.17
Wyłącz
0

Przesłanki do złożenia wniosku o upadłość

Co do zasady nikt nie zakłada firmy z zamiarem doprowadzenia jej do stanu, w którym konieczne jest ogłoszenie upadłości. Niestety w rzeczywistości biznesowej bywa tak, że różne okoliczności doprowadzają przedsiębiorców do sytuacji, w których ciąży na nich obowiązek złożenia wniosku o upadłość. Jakie są zatem ustawowe przesłanki ogłoszenia upadłości?  Niewypłacalność podstawą ogłoszenia upadłości Podstawową przesłanką…

Czym jest postępowanie sanacyjne?
202007.21
Wyłącz
0

Czym jest postępowanie sanacyjne?

Postępowanie sanacyjne to jedno z postępowań restrukturyzacyjnych, mających wspólne zadanie – uniknięcie ogłoszenie upadłości. Jego celem jest uzdrowienie Twojej firmy poprzez poprawę jej sytuacji ekonomicznej i umożliwienie Ci samodzielnego spłacenia Twoich długów. Postępowanie to wszczynane jest na Twój wniosek. Polega ono na zawarciu układu z wierzycielami i przeprowadzeniu czynności sanacyjnych po uprzednim dokonaniu spisu wierzytelności….