Prowadzenie spraw spółki jawnej
202103.30
Wyłącz
0

Prowadzenie spraw spółki jawnej

Kiedy przedsiębiorca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, oczywistym jest, kto podejmuje wszelkie decyzje biznesowe związane z prowadzeniem firmy i kto za nie odpowiada. Inaczej sprawa przedstawia się w spółce jawnej, w ramach której działalność prowadzi kilka osób. Jak zatem wygląda prowadzenie spraw spółki jawnej? W tym wpisie zapoznam Cię z podstawowymi zagadnieniami w tym temacie. Co…

Odpowiedzialność wspólników w spółce jawnej
202102.19
Wyłącz
0

Odpowiedzialność wspólników w spółce jawnej

Wspominałem już, że spółka jawna posiada podmiotowość prawną. Oznacza to, że w obrocie gospodarczym funkcjonuje jako byt odrębny od wspólników, którzy jedynie reprezentują ją w stosunku do osób trzecich. Z wyodrębnieniem majątkowym spółki jawnej ściśle wiąże się kwestia odpowiedzialności za zobowiązania. Dlatego w tym wpisie opiszę, na jakich zasadach wspólnicy spółki jawnej odpowiadają za długi…

Kto reprezentuje spółkę jawną wobec osób trzecich?
202102.15
Wyłącz
0

Kto reprezentuje spółkę jawną wobec osób trzecich?

W poprzednim wpisie, w którym charakteryzowałem spółkę jawną, wspomniałem o tym, że ma ona podmiotowość prawną, z czym wiąże się posiadanie zdolności prawnej. Oznacza to, że spółka jawna może w swoim imieniu i na swój rachunek nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.  Dziś natomiast odpowiem na pytanie, kto reprezentuje spółkę jawną, czyli składa i przyjmuje w…

Co warto wiedzieć o spółce jawnej?
202102.02
Wyłącz
0

Co warto wiedzieć o spółce jawnej?

Zanim zdecydujesz się na złożenie własnej działalności, rozważ dobrze formę prawną, w jakiej będziesz ją prowadził. Polski ustawodawca proponuje Ci wiele możliwości – od jednoosobowej działalności gospodarczej, poprzez spółkę cywilną, osobową, aż po kapitałową. Samych spółek osobowych mamy kilka rodzajów, a jedną z najpopularniejszych jest spółka jawna. Z tego wpisu dowiesz się jak założyć ten…

Co należy wiedzieć o podatku od spółek komandytowych?
202102.01
Wyłącz
0

Co należy wiedzieć o podatku od spółek komandytowych?

W 2021 roku wchodzą (a częściowo już weszły w życie) bardzo istotne zmiany dotyczące opodatkowania spółek komandytowych. Staną się podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), podobnie jak np. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka akcyjna. Zmiany przy opodatkowaniu spółek komandytowych Przed wejściem w życie wyżej opisanej nowelizacji, opodatkowaniu podlegał dochód na poziomie wspólników spółki…

Uczestnicy postępowania restrukturyzacyjnego
202101.28
Wyłącz
0

Uczestnicy postępowania restrukturyzacyjnego

W postępowaniu restrukturyzacyjnym jego uczestnikami są dłużnik oraz wierzyciel. Przy czym ustawa prawo restrukturyzacyjne wskazuje, że uczestnikiem postępowania jest zarówno wierzyciel osobisty dłużnika, któremu przysługuje wierzytelność bezsporna, jak i wierzyciel, któremu przysługuje uprawdopodobniona wierzytelność sporna, jeżeli został dopuszczony do udziału w sprawie. Dłużnik w postępowaniu restrukturyzacyjnym  Procedury określone w prawie restrukturyzacyjnym dotyczą wyłącznie dłużników niewypłacalnych…

Spis wierzytelności w postępowaniu restrukturyzacyjnym
202101.07
Wyłącz
0

Spis wierzytelności w postępowaniu restrukturyzacyjnym

Jednym najważniejszych dokumentów w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest spis wierzytelności. Stanowi on podstawę uczestnictwa w postępowaniu i dochodzenia swoich roszczeń przez wierzycieli. Dokument ten przedstawia wartość wierzytelności, to jest ostateczną sumę, z jaką wierzyciel występuje w postępowaniu restrukturyzacyjnym. Przebieg procesu restrukturyzacji firmy zależy od prawidłowo przygotowanego spisu. Czym on jest i jak wygląda proces jego przygotowania,…

Organy pozasądowe w postępowaniu restrukturyzacyjnym – nadzorca układu, sądowy i zarządca
202012.29
Wyłącz
1

Organy pozasądowe w postępowaniu restrukturyzacyjnym – nadzorca układu, sądowy i zarządca

Uczestnikami postępowania restrukturyzacyjnego, obok dłużnika i wierzycieli, są organy pozasądowe. W zależności od rodzaju będą to nadzorca układu, sądowy lub zarządca. W tym wpisie pokrótce omówię rolę każdego z nich w danym postępowaniu restrukturyzacyjnym.  Nadzorca układu Ten organ występuje w postępowaniu o zatwierdzenie układu. W odróżnieniu od pozostałych postępowań, w tym to dłużnik decyduje o…

Rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych 
202012.07
Wyłącz
0

Rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych 

Często dzieje się tak, że mimo świetnego pomysłu na biznes firma staje w obliczu trudności finansowych, które wprost prowadzą ją do stanu niewypłacalności. Zdarza się, że zadłużenie jest tak duże, iż jedynym wyjściem z sytuacji jest ogłoszenie upadłości. Jeśli jednak istnieje, choć cień szansy, że kryzys jest jedynie przejściowy, podjęcie pewnych środków pozwoli na wyprowadzenie…

Spółka osobowa – zasady wspólne
202011.01
Wyłącz
0

Spółka osobowa – zasady wspólne

Zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych, spółki osobowe (jawna, partnerska, komandytowa i komandytowo – akcyjna) uregulowane są poprzez wskazanie wspólnych dla tych spółek zasad a dopiero potem – poprzez uregulowania szczegółowe. Możliwości jakie daje spółka osobowa Każda spółka osobowa jest podmiotem prawa zwanym „ułomną osobą prawną”. Oznacza to, że spółka osobowa może we własnym imieniu…