Jakie korzyści otrzymasz współpracując z nami przy podatku od spółek komandytowych Wrocław?

drobiazgowa, indywidualna analiza Twojej sytuacji prawnej i podatkowej w zespole dwóch ekspertów – radcy prawnego i doradcy podatkowego,
praca na wypracowanej liście kilkunastu dokumentów, po których analizie uzyskasz opis możliwych scenariuszy działania,
każdy ze scenariuszy zostanie indywidualnie omówiony i skonsultowany w zespole dwóch ekspertów – radcy prawnego i doradcy podatkowego,
w przypadku zlecenia nam usług prawnych (takich jak np. przekształcenie, podział, częściowa likwidacja itp.) uzyskasz atrakcyjną ofertę, ponieważ nasi specjaliści będą znali Twoją sytuację po przeprowadzonym etapie doradztwa,
usługi prawne będą świadczone przez kancelarię, która obsługuje głównie spółki prawa handlowego, z wieloletnim doświadczeniem,
przy współpracy z naszą kancelarią uzyskasz dostęp do grona dalszych specjalistów (notariusze, podmioty zajmujące się wyceną wartości przedsiębiorstwa, księgowi z wieloletnim doświadczeniem, doradca restrukturyzacyjny)
wszelkie procesy przeprowadzamy “od A do Z”, aż do osiągnięcia ustalonego na początku celu.

blank

Co otrzymasz w ramach usługi?

OBSŁUGA PRAWNA

Doradztwo prawno-podatkowe

ANALIZA

Analiza dokumentów korporacyjnych i ksiąg klienta

SCENARIUSZE

Przedstawienie potencjalnych scenariuszy

DORADZTWO

Omówienie wad i zalet poszczególnych scenariuszy

REALIZACJA

Kompleksowa realizacja wybranego scenariusza

DLACZEGO MY?

W 2021 roku weszły w życie bardzo istotne zmiany dotyczące opodatkowania spółek komandytowych we Wrocławiu

W 2021 roku weszły w życie bardzo istotne zmiany w podatku spółek komandytowych. Spółki te stały się podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), podobnie jak np. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka akcyjna. Dla większości klientów przepisy te wejdą w życie w maju 2021 roku. Efektem zmiany jest utrata tak zwanej transparentności podatkowej spółki komandytowej, co oznacza, że jej przychody będą opodatkowane na dwóch poziomach - na poziomie spółki (CIT) i na poziomie wspólników (PIT lub CIT). Oznacza to w praktyce podwójne opodatkowanie przychodów uzyskiwanych przez te podmioty. Zmiany zostały uchwalone w bardzo szybkim tempie, co dodatkowo powoduje, że właściciele spółek komandytowych stanęli przed trudnym wyborem co do dalszych kroków i co do formy, w jakiej ma dalej funkcjonować ich przedsiębiorstwo.

Istnieje szereg rozwiązań, jakie proponuje się właścicielom spółek komandytowych w obecnej sytuacji: przekształcenie w inny podmiot, likwidacja części struktury, podział spółki, wyodrębnienie majątku itp. Każde z nich niesie za sobą ryzyka prawne i podatkowe. Każdy klient znajduje się też w innej sytuacji i efekt nowelizacji może być różny, zależnie od sytuacji danej spółki. Dlatego tak ważne jest przeanalizowanie możliwych scenariuszy pod okiem doradcy podatkowego i radcy prawnego. Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki komandytowej mogą liczyć na nasze wsparcie prawne i podatkowe, analizę ich sytuacji i rekomendowanie dalszych scenariuszy działania.

Czy Twoja spółka potrzebuje naszego wsparcia przy opodatkowaniu spółki komandytowej 2021?

Pomożemy Ci z opodatkowaniem CIT spółek komandytowych we Wrocławiu, jeśli:

Jesteś komandytariuszem spółki komandytowej.
Jesteś wspólnikiem lub członkiem zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która pełni rolę komplementariusza w spółce komandytowej.
Zaplanowałeś swoją działalność w formie tzw. spółki z o.o. – komandytowej.
Zaskoczyła Cię nowelizacja przepisów dot. podatku CIT.
Szukasz scenariuszy dalszego działania, które z jednej strony dadzą Ci poczucie bezpieczeństwa podatkowego i ochronią Twoją firmę przed nadmiernymi wydatkami.
Szukasz wsparcia od doświadczonych specjalistów zajmujących się prawem i podatkami.

blank
Jak przebiega współpraca w ramach opodatkowania spółek komandytowych podatkiem CIT?

1. Na początku potrzebujemy numer KRS podmiotu, którego ma dotyczyć usługa. Możesz podać go mailem, przez stronę lub telefonicznie.

2. Następnie poprosimy Cię o przekazanie podstawowych dokumentów korporacyjnych, takich jak umowa spółki, sprawozdanie finansowe. Otrzymasz od nas gotową listę ok. 10 dokumentów, których potrzebujemy do analizy sytuacji.

3. Wstępnie porozmawiamy o sytuacji Twojej spółki poprzez wideokonferencję z radcą prawnymi i doradcą podatkowym.

4. Otrzymasz wycenę etapu doradztwa przez kancelarię.

5. Podpiszemy umowę i rozpoczniemy etap doradztwa prawnego i podatkowego.

6.Otrzymasz potencjalne scenariusze wraz ze wskazaniem ryzyk, wad i zalet oraz kosztów danego rozwiązania.

7. Po tym etapie zdecydujesz, czy chcesz z nami realizować wybrany scenariusz.

8. Podpiszemy umowę na etap realizacji wybranego scenariusza.

9. Przejdziemy do drugiego etapu, którym jest kompleksowa realizacja danego scenariusza - np. przekształcenie spółki, likwidacja spółki.

E-mail:
kancelaria@cmm-kp.pl