CMM Kancelaria Prawna  

 

Staramy się w pełni zrozumieć potrzeby biznesowe związane z prowadzoną przez naszych klientów działalność gospodarczą. Posiadamy doświadczenie w zakresie obsługi spółek prawa handlowego, prawa zamówień publicznych, prawa budowlanego (w tym szczególnie dla podmiotów wykonujących roboty budowlane w branży drogowej i mostowej), prawa Internetu oraz wielu innych gałęzi prawa gospodarczego i handlowego. Sporządzamy i opiniujemy umowy oraz opinie prawne.

Weryfikujemy umowy przed ich podpisaniem, sprawdzamy dokumenty związane ze sprzedażą nieruchomości, kredytami oraz innymi sprawami cywilnymi. Zdajemy sobie sprawę z tego, że wiele osób z różnych przyczyn nie zamierza występować w postępowaniach przed sądem lub urzędem. Takim osobom oferujemy nasze doświadczenie w zastępstwie procesowym w postępowaniach sądowych i administracyjnych. Obsługę prawną prowadzimy w języku polskim i angielskim.

Ceny usług w naszej kancelarii są kształtowane zawsze w uzgodnieniu z klientem. Zwykle proponujemy jeden z następujących sposobów rozliczania: – wynagrodzenie ryczałtowe – w przypadku stałej, comiesięcznej obsługi; – wynagrodzenie jednorazowe za pojedynczą usługę (np. za stworzenie, zaopiniowanie umowy lub opinii prawnej); – wynagrodzenie za sukces (np. za wygranie sprawy windykacyjnej przed sądem) połączone z wynagrodzeniem jednorazowym.

Edward Koziarzewski

Radca Prawny Zarządzający

Założyciel Kancelarii, wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych we Wrocławiu. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego oraz studiów podyplomowych z zakresu mediacji w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej.
Od ponad 10 lat zajmuje się obsługą prawną przedsiębiorców. Doświadczenie zdobywał w kancelariach prawnych, inkubatorach przedsiębiorczości a obecnie obsługuje przedsiębiorców na terenie Wrocławia oraz reprezentuje klientów w sprawach sądowych. Specjalizuje się w prawie cywilnym, prawie spółek i postępowaniu cywilnym. Posiada doświadczenie w obsłudze dużych podmiotów z branży budowlanej oraz w przeprowadzaniu procesów tworzenia, likwidacji i przekształcania spółek prawa handlowego. Przewodniczący Rady Fundacji Mathesianum. Posługuje się biegle językiem angielskim.

 

Aleksandra Wiśniewska

Radca Prawny

Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego w 2016 roku. Ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Wałbrzychu. Doświadczenie zawodowe zdobywała w kilku wrocławskich kancelariach. Z CMM Kancelarią Prawną związana od 2017 r. Dziedzinami prawa, które znajdują się w obrębie jej zainteresowań są: prawo handlowe, prawo cywilne, prawo autorskie, prawo pracy. Biegle włada językiem angielskim. W 2020 roku złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin radcowski.

 

 

Marta Poźniak

Aplikantka radcowska

Ukończyła prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Od października 2018 r. odbywa aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. Z Kancelaria Prawną CMM współpracuje od sierpnia 2018 r. Doświadczenie zawodowe zdobywała w kilku zielonogórskich i szczecińskich kancelariach. W Kancelarii zajmuje się w szczególności ochroną danych osobowych, prawem cywilnym, gospodarczym i handlowym. Włada językiem niemieckim.

 

 

Kaja Zamożna

Prawnik

Absolwentka prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, seminarzystka w Katedrze Prawa Konstytucyjnego, gdzie będzie bronić pracy magisterskiej o wolności działalności gospodarczej w Polsce. Interesuje się głównie prawem cywilnym, karnym oraz prawem własności intelektualnej. Doświadczenie zdobywa łącząc pracę i naukę w kancelarii prawnej CMM, z którą związana jest od 2017 r. Biegle włada językiem angielskim i hiszpańskim.

 

Izabela doradca podatkowy

Izabela Grabelus

Doradca podatkowy


Współzałożycielka kancelarii Gawron Grabelus Tax & Legal Sp. z o.o. Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Wrocławskim, a także finanse i rachunkowość na Uniwersytecie Ekonomicznym. Jej specjalizacją jest szeroko pojęte doradztwo podatkowe. W swojej praktyce z Polskimi i zagranicznymi inwestorami wykorzystuje doświadczenie zdobyte podczas pracy z wielkimi korporacjami, średnimi firmami i niewielkimi biznesami. Interdyscyplinarne wykształcenie pozwala na rzetelne świadczenie usług doradczych. Wiele sukcesów odniosła przy realizacji projektów z zakresu bieżących rozliczeń podatkowych i obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych.

 

Tomasz doradca podatkowy

Tomasz Gawron

Doradca podatkowy


Jeden z założycieli kancelarii Gawron Grabelus Tax & Legal Sp. z o.o. Ukończył prawo na Uniwersytecie Wrocławskim, a doradztwem podatkowym zajmuje się od 2004r. Na przebiegu lat prowadził współpracę z licznymi firmami w skali międzynarodowej, biegle posługując się językiem angielskim i niemieckim. Wzbogacał swoją wiedzę i umiejętności jako doradca podatkowy przez ponad 15 lat, świadcząc swoje usługi klientom wielkich korporacji, mniejszym firmom i małym biznesom rodzinnym. Dziedzina prawa, która jest dla niego najbardziej interesująca, i w której osiągnął najwięcej sukcesów, to prowadzenie optymalizacji podatkowej projektów interdyscyplinarnych. Do fundamentalnych cech, które są kluczem do udanej współpracy, należą szczerość i wzajemne zaufanie.

 

Katarzyna Stoncel-Lebiedź

Doradca restrukturyzacyjny/Syndyk

Posiada licencję doradcy restrukturyzacyjnego oraz uprawnienia doradcy podatkowego. Wykazuje się również wieloletnim doświadczeniem wynikającym z prowadzenia ksiąg rachunkowych dla małych i dużych podmiotów gospodarczych. Połączenie wiedzy z zakresu ekonomii, rachunkowości i finansowych aspektów prowadzenia przedsiębiorstw z doświadczeniem prawników naszej kancelarii pozwala nam wspólnie świadczyć usługi doradztwa restrukuryzacyjnego i upadłościowego na najwyższym poziomie.

 Zapytaj o ofertę

Wypełnienie formularza zajmuje 60 sekund