Uczestnicy postępowania restrukturyzacyjnego
202101.28
Wyłącz
0

Uczestnicy postępowania restrukturyzacyjnego

W postępowaniu restrukturyzacyjnym jego uczestnikami są dłużnik oraz wierzyciel. Przy czym ustawa prawo restrukturyzacyjne wskazuje, że uczestnikiem postępowania jest zarówno wierzyciel osobisty dłużnika, któremu przysługuje wierzytelność bezsporna, jak i wierzyciel, któremu przysługuje uprawdopodobniona wierzytelność sporna, jeżeli został dopuszczony do udziału w sprawie. Dłużnik w postępowaniu restrukturyzacyjnym  Procedury określone w prawie restrukturyzacyjnym dotyczą wyłącznie dłużników niewypłacalnych…

Uczestnicy postępowania upadłościowego
202011.18
Wyłącz
0

Uczestnicy postępowania upadłościowego

Zazwyczaj to niewypłacalny dłużnik występuje do sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości. W takim przypadku w pierwszej fazie postępowania upadłościowego, kiedy sąd rozpoznaje wniosek i stwierdza, czy jest on zasadny, jedynie dłużnik jest jego uczestnikiem. Natomiast już we właściwym postępowaniu upadłościowym, jego uczestnikami są oprócz dłużnika, również wierzyciele.  Możliwe jest także złożenie wniosku o ogłoszenie…

Przygotowana likwidacja – co to jest i dlaczego warto z niej skorzystać?
202010.27
Wyłącz
0

Przygotowana likwidacja – co to jest i dlaczego warto z niej skorzystać?

Czy wiesz, że ogłoszenie upadłości nie jest jedynym wyjściem w przypadku, gdy Twoja firma nie radzi sobie z zadłużeniem? Od ponad 4 lat w polskim prawie funkcjonuje instytucja przygotowanej likwidacji tzw. pre-pack. Dlaczego warto z niej skorzystać? Ponieważ Twoja firma może kontynuować działalność,  a wierzyciele zostają zaspokojeni w wyższym stopniu i szybciej niż wskutek klasycznej…

Jak przygotować wniosek o ogłoszenie upadłości?
202010.20
Wyłącz
0

Jak przygotować wniosek o ogłoszenie upadłości?

Jak przygotować wniosek o ogłoszenie upadłości? Rzeczywistość biznesowa bywa różna. Nie zawsze pomysł na świetny interes wypali. Z różnych powodów – czasem zależnych od przedsiębiorcy, a czasem nie. W takiej sytuacji staje on przed koniecznością zastosowania ostatecznego rozwiązania, jakim jest ogłoszenie upadłości. O jego podstawach przeczytasz w jednym z moich poprzednich wpisów “Przesłanki złożenia wniosku…