Rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych 
202012.07
Wyłącz
0

Rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych 

Często dzieje się tak, że mimo świetnego pomysłu na biznes firma staje w obliczu trudności finansowych, które wprost prowadzą ją do stanu niewypłacalności. Zdarza się, że zadłużenie jest tak duże, iż jedynym wyjściem z sytuacji jest ogłoszenie upadłości. Jeśli jednak istnieje, choć cień szansy, że kryzys jest jedynie przejściowy, podjęcie pewnych środków pozwoli na wyprowadzenie…

Skutki ogłoszenia upadłość co do spadku nabytego przez upadłego 
202011.20
Wyłącz
0

Skutki ogłoszenia upadłość co do spadku nabytego przez upadłego 

Ogłoszenie upadłości rodzi wiele skutków prawnych dla upadłego przedsiębiorcy. Opisałem już, jak wpływa upadłość na zobowiązania upadłego oraz jakie są jej skutki w stosunku do majątku upadłego. W tym wpisie pokrótce omówię natomiast  sytuację, gdy upadły dłużnik zostaje powołany do spadku. Jakie są więc skutki ogłoszenia upadłości co do spadków nabytych przez upadłego? Spadek a…

Uczestnicy postępowania upadłościowego
202011.18
Wyłącz
0

Uczestnicy postępowania upadłościowego

Zazwyczaj to niewypłacalny dłużnik występuje do sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości. W takim przypadku w pierwszej fazie postępowania upadłościowego, kiedy sąd rozpoznaje wniosek i stwierdza, czy jest on zasadny, jedynie dłużnik jest jego uczestnikiem. Natomiast już we właściwym postępowaniu upadłościowym, jego uczestnikami są oprócz dłużnika, również wierzyciele.  Możliwe jest także złożenie wniosku o ogłoszenie…

Skutki ogłoszenia upadłości co do zobowiązań upadłego
202011.06
Wyłącz
0

Skutki ogłoszenia upadłości co do zobowiązań upadłego

Celem postępowania upadłościowego dotyczącego przedsiębiorcy jest zaspokojenie roszczeń wierzycieli w jak najwyższym stopniu. Zatem priorytetem tego postępowania jest interes ogółu wierzycieli. W związku z tym ustawa Prawo upadłościowe przewiduje wiele rozwiązań, które ten interes mają zabezpieczyć. Celem tych regulacji jest ułatwienie syndykowi szybkiego spieniężenia majątku dłużnika i sprawnego zakończenia prowadzonej przez niego działalności.  Poprzednio omówiłem…

Spółka osobowa – zasady wspólne
202011.01
Wyłącz
0

Spółka osobowa – zasady wspólne

Zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych, spółki osobowe (jawna, partnerska, komandytowa i komandytowo – akcyjna) uregulowane są poprzez wskazanie wspólnych dla tych spółek zasad a dopiero potem – poprzez uregulowania szczegółowe. Możliwości jakie daje spółka osobowa Każda spółka osobowa jest podmiotem prawa zwanym „ułomną osobą prawną”. Oznacza to, że spółka osobowa może we własnym imieniu…

Skutki ogłoszenia upadłości w stosunku do majątku upadłego
202010.30
Wyłącz
0

Skutki ogłoszenia upadłości w stosunku do majątku upadłego

Podstawowym celem postępowania upadłościowego jest zaspokojenie wierzycieli, które to powinno nastąpić w jak najwyższym stopniu. Dlatego wydanie postanowienia o ogłoszeniu upadłości rodzi doniosłe skutki dla Ciebie jako przedsiębiorcy i majątku Twojej firmy. To właśnie on będzie źródłem zaspokojenia roszczeń Twoich wierzycieli. Dlatego w tym wpisie przybliżę Ci, skutki ogłoszenia upadłości w stosunku do majątku Twojego…

Przygotowana likwidacja – co to jest i dlaczego warto z niej skorzystać?
202010.27
Wyłącz
0

Przygotowana likwidacja – co to jest i dlaczego warto z niej skorzystać?

Czy wiesz, że ogłoszenie upadłości nie jest jedynym wyjściem w przypadku, gdy Twoja firma nie radzi sobie z zadłużeniem? Od ponad 4 lat w polskim prawie funkcjonuje instytucja przygotowanej likwidacji tzw. pre-pack. Dlaczego warto z niej skorzystać? Ponieważ Twoja firma może kontynuować działalność,  a wierzyciele zostają zaspokojeni w wyższym stopniu i szybciej niż wskutek klasycznej…

Spółka osobowa a spółka kapitałowa – różnice, podobieństwa, wady i zalety
202010.23
Wyłącz
0

Spółka osobowa a spółka kapitałowa – różnice, podobieństwa, wady i zalety

Zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych, spółki handlowe występują w dwóch postaciach: spółki osobowe i spółki kapitałowe. Spółki osobowe to: spółka jawna, partnerska, komandytowa i komandytowo – akcyjna. Spółki kapitałowe to: spółka z ograniczoną odpowiedzialności i spółka akcyjna. Po wejściu w życie nowelizacji kodeksu spółek handlowych kolejną spółką kapitałową będzie „prosta spółka akcyjna”. Powyższy podział…

Jak przygotować wniosek o ogłoszenie upadłości?
202010.20
Wyłącz
0

Jak przygotować wniosek o ogłoszenie upadłości?

Jak przygotować wniosek o ogłoszenie upadłości? Rzeczywistość biznesowa bywa różna. Nie zawsze pomysł na świetny interes wypali. Z różnych powodów – czasem zależnych od przedsiębiorcy, a czasem nie. W takiej sytuacji staje on przed koniecznością zastosowania ostatecznego rozwiązania, jakim jest ogłoszenie upadłości. O jego podstawach przeczytasz w jednym z moich poprzednich wpisów “Przesłanki złożenia wniosku…

Odpowiedzialność członków zarządu spółki z o.o. za zobowiązania spółki
202009.16
Wyłącz
0

Odpowiedzialność członków zarządu spółki z o.o. za zobowiązania spółki

Często spotykam się z przekonaniem, że spółka z o.o. może bezkarnie zaciągać zobowiązania, bo nikt nie ponosi za nie odpowiedzialności. Może zbankrutować i już. A wierzyciele niech się martwią co dalej.  Jednak rzeczywistość wygląda zupełnie inaczej. Kodeks spółek handlowych zabezpiecza wierzycieli spółki z o.o. na wypadek problemów z uzyskaniem spłaty zobowiązania zaciągniętego przez spółkę. W…